2020-06-10

Årets tech-tjej

Prisutdelare: Microsoft

Tanya Singh

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

Tanya Singh

Vad betyder det här priset för dig?

– Det betyder väldigt mycket. Med priset i ryggen ska jag göra mycket gott. Jag arbetar i en förening, Ctrl-IT, som inkluderar och stärker kvinnor och icke-binära inom IT. Med det här priset ska vi bredda nätverket och föra frågan på tapeten mycket mer.

Varför tror du att du vann – berätta mer om vägen hit?

– Jag vann för att jag har ett kritiskt förhållningssätt till det mesta. Jag vill belysa orättvisor för att samhället ska bli så jämlikt och rättvist som möjligt, och det görs bäst genom att vara normkritisk. Och det känns bra att Microsofts vd, Satya Nadella, stöttar den svarta befolkningen och deras kamp i USA, ett ämne som är aktuellt just nu.

Vad är nästa steg?

– Att fortsätta nå ut till yngre kvinnor med olika bakgrund och få dem att intressera sig för IT. Jag ska till mitt yttersta bidra till att normalisera tech-branschen som något familjärt som de kan identifiera sig med.