Om Högre Syfte

Ett högre syfte – att göra avtryck. Den individualistiska eran är över, nu vill young professionals inte längre bara rå om sig själva och sin familj, de vill känna sig delaktiga i ett större sammanhang.

Organisationer och företag med en tydlig samhällsförbättrande agenda har helt plötsligt mycket lättare att locka till sig kompetens, trots att de inte alltid har möjlighet att erbjuda medarbetarna de flådigaste förmånerna. För unga yrkesverksamma räcker det gott och väl med att ha vetskapen om att deras arbete gör skillnad – oavsett om det är för miljön, för samhällets utsatta eller för rätt sorts idéer.

Temat ”Högre Syfte”syftar till att berätta historier om personer som valt ett yrke som fyller en djupare, mer altruistisk mening.