2019-12-02

Årets employer branding-företag

BDO

BDO växlar upp sitt employer branding-arbete

Text: Sara Schedin

Foto: Kristofer Hedlund

Daniel Wetterling sitter på ett bord i BDO:s lokaler med ett runt fönster i bakgrunden.

Talent Excellence Awards 2020

Årets employer branding-företag

Tajta team där även de som är nya får ta mycket ansvar – det skapar ett starkt engagemang inom BDO. Nu lägger företaget i en extra växel för att bygga sitt varumärke och fortsätta locka den bästa kompetensen.

Samtidigt som BDO fortsätter att växa i snabb takt, utvecklas bolagets affär både tekniskt och kundmässigt. Enligt HR-direktör Daniel Wetterling behöver de därför också växla upp sitt varumärkesbyggande.

– Trots att vi gör en hel del satsningar på temat är vi långt ifrån nöjda och ska nu ta ett mer strategiskt grepp om vårt employer branding-arbete. Jag anser att vi behöver ta ett steg tillbaka och ta fram en ännu tydligare strategi än den vi har, vilket känns väldigt spännande. Detta för att vi ska stå oss i en bransch där det är hård konkurrens om kompetensen.

Daniel Wetterling

Titel: HR-direktör
Utbildning: Kandidatexamen i International Work Life Studies, Göteborgs universitet, examen 1999.
Vilka appar kan du inte leva utan? ”Spotify, Jabra Sport och HBO.”

Engagemang är nyckeln

För tionde gången placerade sig BDO i topp när Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten i revisionsbranschen. Enligt Daniel är anledningen till företagets framgångar ett direkt resultat av medarbetarnas kunskap och kompetens.

– Det finns ett oerhört starkt engagemang och kundfokus inom organisationen som våra medarbetare visar varje dag.

 

Anledningen till det stora engagemanget inom BDO tror Daniel är att vi på alla nivåer arbetar med ett väldigt kundnära förhållningssätt där fokus ligger på att skapa förtroende och långsiktiga kundrelationer, vilket även präglar arbetssätt och kulturen på bolaget. – Istället för att sitta och arbeta på avstånd är vi delaktiga i våra kunders affärer varje dag. Sedan ser vi också till att våra medarbetare tidigt får mycket ansvar, vilket jag tror att många tycker är sporrande. Kommer du till exempel in som nyanställd revisorsassistent tar det inte långt tid innan du får arbeta med större delar av en leverans mot kund.

Teamet i fokus

På BDO jobbar man i sammansvetsade team som består av medarbetare på olika nivåer och partners, inom och mellan bolagets affärsområden.

– Sitter man bara med isolerade arbetsmoment kan det innebära att man inte får en uppfattning om hur ens arbete bidrar till helheten. Därför arbetar vi i grupper där allas delaktighet och arbete är viktigt. Jag tror att det sättet att arbeta på är en anledning till att våra medarbetare trivs så bra hos oss, säger Daniel och tillägger: I våra medarbetarundersökningar framgår att våra anställda upplever att de har mycket intressanta jobb där de både blir utmanade och har mandat att fatta egna beslut.

En stor omställning

Daniel är noga med att betona att det i deras senaste medarbetarundersökning även har framgått att många har upplevt de förändringar som pågått inom bolaget det senaste året som en utmaning.

– Förändringar är något som kommer naturligt i ett bolag med stark tillväxt. Förutom att ha rekryterat ett stort antal nya medarbetare, arbetar vi bland annat aktivt med automatisering, digitalisering och robotisering. Det innebär en stor omställning i företaget men som kommer att frigöra tid för våra medarbetare att fokusera på mer kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter.

BDO

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. BDO har cirka 750 medarbetare och finns representerade på ett drygt 20-tal orter i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultationsorganisation med cirka 80 087 medarbetare fördelade på drygt 1 591 kontor i 164 länder. Facebook: www.facebook.com/BDOiSverige

Läs mer: www.bdo.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

SKF
Samhälls- och miljöomsorg är hjärtefrågor på SKF
Läs mer
Eleonor Öhlander står i en korridor med ett stort fotografi i bakgrunden.
UC
”Tillsammans bygger vi vår nya kultur och värdegrund”
Läs mer
Ann Ericsson står utanför Skanskas lokaler tillsammans med fyra kollegor, omringade av ballonger.
Skanska
Employer branding på Skanska – ett globalt samarbete
Läs mer
Sodexo AB
Sodexo utvecklar arbetsplatser ihop med startups
Läs mer