2019-09-26

Boliden – en hållbar innovatör

Text: Sara Schedin

Foto: Anna Lintzen

Universum Awards 2020

Årets innovatör

Bolidens betydelse för den hållbara samhällsutvecklingen har blivit en allt viktigare punkt i bolagets employer branding-arbete. Det i sin tur har lett till ett ökat intresse för företaget hos studenter och young professionals.

Trots att metallföretaget Boliden har varit verksamt i över 90 år är bolaget långt ifrån gammaldags och traditionellt när det kommer till sin syn på innovation. Som en av Europas ledande leverantörer av bland annat bas- och ädelmetaller kommer Boliden att spela en allt viktigare roll i den snabba teknikutveckling som sker i samhället i dag. Enligt Martin Eman, Employer Branding Manager, är det också något som de lägger större fokus på att kommunicera i sitt employer branding-arbete.

– Istället för att bara prata om vad det innebär att arbeta hos oss och vad vi gör, har vi nu börjat berätta mer om varför det kommer att finnas ett allt större behov av metaller i framtidens samhälle, och vad Bolidens roll blir i det hela. Vi tror att Boliden kommer att vara en viktig aktör när det kommer till den hållbara samhällsutvecklingen. Omställningar till exempelvis hållbara energisystem och elektrifiering av fordon kommer att kräva god tillgång på metaller.

Verka för hållbarhet

Boliden finns på olika platser i Norden samt på Irland. Tidigare har man arbetat mer lokalt med olika employer branding-initiativ, men nu finns en gemensam strategi.

– Det är ett sätt för oss att bli så tydliga som möjligt med vad Boliden kan erbjuda, samtidigt som vi gör employer branding till ett prioriterat område. Vi har ett årshjul av aktiviteter som kan vara alltifrån att vara ute på skolor och universitet till att kommunicera i olika sociala kanaler, säger Martin och fortsätter:

– Eftersom vi har stigit i rankingen bland studenter och young professionals i både Sverige och Finland märker vi att vi är på väg i rätt riktning. Jag tror att det har mycket att göra med att vi lyfter vårt högre syfte och hur man som medarbetare här kan vara med och verka för ett mer hållbart samhälle.

Intern rörlighet

Eftersom Boliden har en stor bredd av yrkeskategorier finns det många möjligheter att prova på nya utmaningar, både i Sverige och utomlands. På kontoret i Boliden, där Martin sitter, finns till exempel över 20 nationaliteter.

– Det är definitivt en internationell anda här hos oss, men sedan är den största rörligheten internt inom länderna. Vi vill att det ska finnas tydliga karriärvägar, och i det är det inkluderat att man ska ha möjlighet att prova på att arbeta på andra platser. Det behöver inte innebära att man helt byter roll, utan att man kanske går in som projektledare i ett projekt på en annan plats.

Martin Eman

Titel: Manager Employer Branding.

Utbildning: Master I Human Resources Management, Umeå universitet, examen 2001.

Vad tycker du om att göra på fritiden? ”Jag är väldigt idrottsintresserad och har tre barn som är aktiva i olika sporter så det blir mycket ‘live idrott’ på helgerna.”

Familjär och innovativ kultur

Samtidigt som kulturen på Boliden är jordnära och familjär genomsyras den av en stor innovationskraft.

– Anledningen till att vi har kunnat ligga i framkant i en bransch med många utmaningar under så många år är att vi har medarbetare som hela tiden driver teknologin framåt. Här uppmuntras du att tänka nytt och innovativt.

Boliden

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag som verkar i en spännande bransch. Det finns nästan inga produkter i dagens samhälle som inte innehåller, eller i sin framställning är beroende av metaller. Huvudmetallerna är zink och koppar, men även bly, guld och silver framställs. Boliden behöver människor med spetskunskap och kreativt tänkande och erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter. Läs mer: www.boliden.com

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Boliden
“Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”
Läs mer
Boliden
Bolidens metaller behövs i framtidens samhälle
Läs mer
Maria Pettersson står i en en tunnel in till en ljus innergård.
Marginalen Bank
Medarbetarna i fokus på Marginalen Bank
Läs mer
Madeleine Gössner, kommunikationschef på ALTEN, står framför företagets färgglada logga.
Alten
Möjligheter bidrar till engagemang på ALTEN
Läs mer