2019-12-02

Hjärnkraft skapar innovation på RISE

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

Paulina Persdotter Örtendahl, Rise

Talent Excellence Awards 2020

Årets employer branding-person

RISE kraftsamlar för att lösa vår tids stora utmaningar. Sveriges största forskningsinstitut stärker näringslivets konkurrenskraft och bidrar till en hållbar tillväxt och innovativ samhällsutveckling.

RISE – Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – har cirka 2 800 medarbetare och finns på 34 platser från Lund i söder till Luleå i norr. Paulina Persdotter Örtendahl är sedan drygt två år tillbaka chef för rekryteringsfunktionen på RISE.

 

– RISE är en kunskapsintensiv organisation där vi bedriver mycket forskning. Att vi har rätt människor på rätt plats är helt avgörande, säger hon.

Paulina Persdotter Örtendahl

Titel: Specialist Employee experience and Talent Management.

Utbildning: Personalvetarprogrammet, Uppsala universitet, examen 2004.

Gör helst på fritiden: ”Då är jag med familj och vänner, sitter gärna på hästryggen eller är vid havet.”

Brinner för employer branding

Paulina är nominerad till Årets employer branding- person och hon har arbetat med frågorna under lång tid.

 

– Jag brinner för området. Jag ser vilka effekter det går att få om man lyckas förankra arbetet inom hela organisationen och när ledningen helt och fullt står bakom det. Och det tror jag vi har lyckats bra med här på RISE. Vi lägger tid, kraft och resurser på att arbeta systematiskt och tvärfunktionellt med arbetsgivarvarumärket, och tar kompetensbristen och vårt uppdrag som Sveriges största forskningsinstitut och innovationspartner på fullt allvar, säger hon och fortsätter:

 

– Vi väver in vårt arbetsgivarlöfte i allt vi gör. Det kan exempelvis vara hur vi kommunicerar i våra externa kanaler, hur vi beter oss när vi träffar kunder och potentiella medarbetare och hur vi är mot varandra.

Dialog och samverkan

RISE grundades 2016 då tre stora forskningsinstitut och en rad understrukturer och dotterbolag slogs samman. 2018 tillkom ytterligare delar av ett forskningsinstitut.

 

– Det är jätteroligt att vara med från början och se hur saker börjar falla på plats. Målet är ett starkt forskningsinstitut. Förändringsresor kan dock vara både svåra och jobbiga och det måste man ha respekt för. Vi har därför påbörjat arbetet med medarbetarskap där alla får involvera sig i att beskriva den kultur vi vill ha på RISE. Och vi ser att bra saker kan hända när man pratar med varandra och hittar nya perspektiv, säger Paulina.

Attraherar nya medarbetare

RISE, som ägs av svenska staten, är aktiva inom ett 70-tal olika forskningsområden. Några exempel är artificiell intelligens, cybersäkerhet, automatiserade fordon, resurseffektiva städer, cirkulär omställning och life science.

 

– Just nu jobbar vi för att bli ännu bättre på att samarbeta mer över våra kunskapsområden och vi rustar ledarskapet för att vara en modern arbetsplats. För att kunna leverera på vårt uppdrag behöver vi ha rätt personer, och det löser sig inte av sig själv, säger Paulina och fortsätter:

 

– Vår verksamhet består till stor del av forskare som jobbar i projektformat, och vi behöver kompetens inom alla områden för att kunna ta oss an frågor som för samhällsutvecklingen framåt på ett hållbart sätt. Några exempel är projektledare, forskare, ingenjörer och beteendevetare. RISE är ett kunskapsintensivt företag med otroligt mycket hjärnkraft innanför väggarna.

RISE

RISE är en internationellt ledande institutskoncern. På RISE står kreativiteten i fokus och du som medarbetare får stor frihet att utforma ditt arbete. Hos oss får du arbeta med framtidens lösningar och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Antal medarbetare: 2 800. Medarbetarnas bakgrund: Bland akademiker främst forskarutbildade och civilingenjörer. Läs mer: www.ri.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Trafikverket gör Sverige närmare
Läs mer
Siemens
På Siemens är du med och driver tekniken och digitaliseringen framåt
Läs mer
TUI Nordic
TUI formar framtidens resande
Läs mer
Magnus Andrén, Borås stad
Borås stad
Borås Stad sätter ljus på yrkesrollerna
Läs mer