2019-12-05

Årets innovatör

Svenska kraftnät

Jämställdhet tongivande på Svenska kraftnät

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Jessica Levander och Maria Jalvemo sitter i färgglada blusar i en stor lila soffa.

Talent Excellence Awards 2019

Årets innovatör

På Svenska kraftnät pågår ett ständigt arbete med att utveckla ledarskapet. Myndigheten har tagit fram en egen karriärmodell som förutom sakkunskaper inriktar sig på ledarskap, mentorskap och samarbetsförmåga.

Svenska kraftnät, som verkar för en hållbar och säker elförsörjning, har korats till Årets innovatör inom employer branding. Jessica Levander, HR-chef, och Maria Jalvemo, enhetschef ledningsprojektering, lyfter fram att myndigheten bedriver ett strukturerat arbetssätt för en ständig utveckling av ledarskapet.

– Vi har hög kompetens inom organisationen, samtidigt som vi driver ett kulturarbete där ledarskapsfrågorna ständigt diskuteras. Alla har ett personligt ledarskap, inte bara cheferna. Det stora fokus vi har på ledarskapsfrågorna och samarbete i en tekniktung verksamhet gör oss unika, säger Jessica.

– Vi jobbar systematiskt för att utveckla ett effektivt teamarbete där man tar tillvara medarbetarnas kompetens. Det är uttalat i ledarskapet vilket vi är väldigt stolta över, säger Maria.

Jessica Levander

Titel: HR-chef
Utbildning: Beteendevetare, Mälardalens högskola, examen 2003.
Inspireras av: ”Mötet med andra människor för att höra deras tankar, erfarenheter och idéer.”

Maria har lett arbetet med att ta fram en utvecklingstrappa som bygger på att kunna göra karriär utan att nödvändigtvis anta en chefsroll. Modellen inriktar sig på kunskaper i respektive sakområde i kombination med att leda sig själv och andra, att dela erfarenheter och bidra till andras utveckling.

– Det är ett sätt att beskriva vilken sorts färdigheter och egenskaper som värdesätts. Ledarskapet, samarbetsförmåga och mentorskap är viktiga delar, säger Maria.

– Vi har en komplex verksamhet. Det är ingen som har hela bilden, och då är det extra viktigt att kunna samarbeta med många, säger Jessica.

Maria Jalvemo

Titel: Enhetschef ledningsprojektering
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik, KTH, examen 2007.
En ledig dag: ”Då åker jag på olika brädor på vatten eller på snö, gärna tillsammans med min familj.”

Hög andel kvinnor

Svenska kraftnät bedriver sedan länge ett strategiskt jämställdhetsarbete, vilket har gett goda resultat.

– Jämställdhet är tongivande hos oss. Vi har hälften kvinnor och hälften män i chefsleden, vilket är unikt i branschen. Totalt sett är nästan 40 procent av våra medarbetare kvinnor, säger Jessica.

Mångfald på schemat

Myndigheten har ett traineeprogram med start vartannat år. Traineerna tar sig an projektarbeten som ligger utanför deras utbildningsområden, det kan exempelvis vara säkerhetskultur eller medarbetarskap.

– I år har det varit fokus på mångfald och då har de tagit fram förslag på olika aktiviteter kring det, säger Jessica och fortsätter:

– Vårt traineeprogram är populärt och vi får in väldigt många ansökningar.

Myndigheten växer

Stora investeringar gör att Svenska kraftnät växer och anställer nya medarbetare.

– Bara på min enhet behöver vi det närmaste halvåret växa från 16 till 22 medarbetare, säger Maria och fortsätter:

– Många som läser energiutbildning i Uppsala ser Svenska kraftnät som en given arbetsgivare. Men de som är inriktade på IT, mark- och byggfrågor, till exempel väg- och vatteningenjörer, vet inte i lika stor utsträckning vilka vi är.

– Vi riktar oss numera även mot grupper som traditionellt sett inte ser oss som arbetsgivare, samtidigt som vi jobbar med yngre målgrupper för att tidigt skapa ett intresse för branschen, säger Jessica.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. En trygg elförsörjning är en förutsättning för att Sverige inte ska stanna. Därför övervakar och styr vi elsystemet dygnet runt. Vi bygger också ut stamnätet för att möta morgondagens behov. Antal medarbetare: Cirka 700 medarbetare.Läs mer: www.svk.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Thomas Holmberg står på Samsungs kontor framför en färgglad tv-skärm.
Samsung
Samsungs samhällsbidrag gör medarbetarna stolta
Läs mer
Trafikverket
Trafikverket gör Sverige närmare
Läs mer
Sodexo AB
Sodexo utvecklar arbetsplatser ihop med startups
Läs mer
Gävle kommun
Ett högt engagemang präglar Gävle kommun
Läs mer