2019-09-26

SEK hjälper svenska exportföretag att lyckas globalt

Text: Linda Andersson

Foto: Felicia Yllenius

Sirpa Rusanen på Svensk Exportkredit står utomhus och pratar med en kollega. I bakgrunden syns stadshuset i Stockholm.

Universum Awards 2020

Årets HR-direktör

Genom att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands, bidrar Svensk Exportkredit till ökad tillväxt i landet. Och ett viktigt uppdrag i en internationell miljö lockar både unga och mer seniora talanger till bolaget.

Statligt ägda Svensk Exportkredit (SEK) drivs kommersiellt och har som uppdrag att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i landet. Att medarbetare stannar länge på bolaget är Sirpa Rusanen, som nu är nominerad till årets HR-direktör, ett exempel på. Hon började på Svensk Exportkredit för 15 år sedan efter att ha jobbat som HR-chef inom telekombranschen. 

– SEK är en fantastisk arbetsplats – det finns så mycket kompetens här och organisationen har utvecklats mycket de senaste åren. Det är en expertorganisation vilket gör att man aldrig blir fullärd. Jag har haft den här rollen i många år men ändå dyker det fortfarande upp nya frågor och utmaningar. 

Samhällsuppdraget lockar

Svensk Exportkredit har under de senaste åren utökat sina marknadsaktiviteter och blivit mer synliga. Det har gjort skillnad för de märker att allt fler, både juniora och seniora talanger, söker sig till dem och de får in många kvalificerade ansökningar. Det senaste året har de exempelvis rekryterat flera kund-och affärsansvariga och de fokuserar på medelstora företag som har stor tillväxtpotential. 

– Vi främjar svensk export vilket bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt. Det är ett viktigt samhällsuppdrag och det högre syftet lockar nya talanger och får våra medarbetare att vilja stanna här länge. Vi har utlåning i 70 länder, har en internationell arbetsmiljö och gör komplexa affärer. 

Kommunikationen är a och o

Mångfald är viktigt på SEK och Sirpa menar att de är övertygande om att olikheter stärker både gruppen och affären. En tredjedel av de anställa har utländsk bakgrund och SEK söker både olika kompetenser och personliga egenskaper. För att främja ett högt engagemang satsar man även på ett så kallat coachande förhållningssätt där man uppmuntrar de anställda att ta mycket eget ansvar. 

– Ett coachande förhållningssätt handlar i stor utsträckning om kommunikation och att ge tydlig och konstruktiv feedback. Det kräver ihärdig och kontinuerlig träning för att organisationen ska utvecklas. 

Sirpa Rusanen

Titel: HR-direktör. 

Utbildning: Beteendevetare, Lunds universitet. 

Vilket karriärråd hade du velat ge till ditt 20-åriga jag?: ”Fokusera på det du brinner för. Var nyfiken och våga testa nya saker!” 

Satsar på kompetensutveckling och hälsa

När det gäller medarbetarutveckling finns det även stora möjligheter att byta tjänst eller utvecklas genom nya uppgifter.

 – Vi har en hög jobbrotation – varje år byter ungefär 10 procent jobb inom bolaget. 

De har exempelvis även ett utbildningsprogram som heter Swedish Export Academy dit som man som anställd kan söka sig . Här får medarbetare från SEK, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi och UD utvecklas inom exportsamarbetet genom att bredda sitt nätverk och fördjupa sina kunskaper. På så vis kan de hjälpa fler företag exportera och nå utanför Sveriges gränser. 

– Vi investerar även mycket i förebyggande hälsoarbete, bland annat i privat sjukförsäkring, hälsodag, eget gym och friskvårdsbidrag, säger Sirpa. 

Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredit är ett statligt företag som lånar ut pengar till svenska företag som vill exportera och till deras kunder som vill köpa svenska produkter och tjäns­ter. Under 2018 hade SEK 260 miljarder kronor i total utlåningsportfölj och lånade ut 57 miljarder. Totalt hade SEK utlåning i 70 länder.   Läs mer: www.sek.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Lars Billström på SecureLink sitter i en soffa och ler in i kameran.
SecureLink
SecureLink tar täten inom IT-säkerhet
Läs mer
Sezgin Kadir på Kraftringen står vid ett armräcke och ler mot kameran.
Kraftringen AB
Kraftringen ger energi till södra Sverige
Läs mer
Göteborgs stad
Många möjligheter när Göteborgs Stad växer
Läs mer
Magdalena Gerger på Systembolaget står inomhus och tittar in i kameran.
Systembolaget
Systembolaget vill spegla samhällets mångfald
Läs mer