2019-12-02

Årets nykomling

Trygghetsrådet

TRR öppnar dörrar till framtidens arbetsliv

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Felicia Yllenius

Talent Excellence Awards

Årets nykomling

TRR är i dag en välrenommerad omställningsaktör och erbjuder tjänster som till exempel rådgivning, kompetensutveckling och matchning för att skapa framgångsrika omställningsprocesser för sina anslutna företag och deras tjänstemän.

TRR är en stiftelse som stöttar uppsagda tjänstemän, förtroendevalda och arbetsgivare bland 35 000 anslutna företag i den privata sektorn. Att TRR är med och hjälper företag och individer framåt, samt har en arbetsmiljö där frihet under ansvar råder, är viktiga faktorer för HR-specialisten Daniel Cedergren.

– Dessutom är det givande att arbeta för en organisation med ett högre syfte – vi är med och gör skillnad för människor och företag varje dag. Jag tror att det är en bidragande faktor till TRR:s starka arbetsgivarvarumärke, sen har vi en stark kultur som bygger på otroligt kompetenta och passionerade medarbetare vilket gör att vi trivs på jobbet! Målet för TRR är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Det handlar inte enbart om att hitta ett nytt jobb utan kan också handla om att hitta en längre utbildning med studieersättning eller att starta eget företag.

Daniel Cedergren

Titel: HR-specialist
Utbildning: Personal- och arbetsliv med huvudämne arbetsrätt, Linnéuniversitetet, examen 2016.
Smultronställe: ”Min frus föräldragård utanför Kalmar är ett paradis, där får jag både inspiration och energi.”

Lockar nya medarbetare

TRR har sedan några år tillbaka valt att ta en mer framträdande roll i samhällsdebatten kring arbetsmarknadsfrågor.

– En av de frågor vi drivit är åldersfrågan, där vi trycker på att det är kompetensen som ska vara avgörande – inte åldern – ålder är bara en siffra, säger Daniel. Den mer framträdande rollen som samhällsaktör har bidragit till ett ökat intresse för att arbeta på TRR. Och vi har fördubblat antalet spontanansökningar 2019 jämfört med 2018, och får fler ansökningar till utannonserade roller.

Samarbete ger framgångar

TRR är en inkluderande arbetsplats, medarbetare uppmuntras att engagera sig i organisationens utveckling och arbetar mot en och samma målbild.

– När det gäller kompetensutveckling vill vi bidra till ständigt lärande och jobbar därför enligt 70-20-10-principen där 70 procent innebär utveckling ”på jobbet”, i vardagen. 20 procent består av utveckling genom andra, exempelvis mentorskap eller mellan kollegor. De sista tio procenten består av traditionell inlärning, säger Daniel.

Kompetenshöjande insatser

Nästa steg för TRR är att utvidga sitt erbjudande till att även ta rollen som proaktiv arbetslivscoach som alltid finns närvarande för att påverka förutsättningarna för lärande och rörlighet på arbetsmarknaden. På så sätt bidrar TRR till att möta framtidens kompetensbehov i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.

– Vi ägs av Svenskt Näringsliv och PTKförbunden, vi vill verka som ett smörjmedel på arbetsmarknaden och stärka svensk konkurrenskraft. Det innebär att vi både är en omställningsaktör vid behov och en proaktiv arbetslivscoach som alltid är närvarande. Ett exempel kan vara ett företag som har ett behov av en ny kompetens i morgon, då kan vi hjälpa dem via vårt TRR Matchning.§

Trygghetsrådet

TRR Trygghetsrådet är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Syftet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb. TRRs värdegrund bygger på tillit, engagemang och resultat. Tillit och engagemang finns med i allt vi gör. Därför når vi goda resultat.

Läs mer: www.trr.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar

Lena Erixon står utomhus och lutar sig mot ett träd.
Trafikverket
Trafikverket bidrar till en stark infrastruktur
Läs mer
Daniel Wetterling sitter på ett bord i BDO:s lokaler med ett runt fönster i bakgrunden.
BDO
BDO växlar upp sitt employer branding-arbete
Läs mer
DNB
Äkthet är nyckeln i DNB:s varumärkesbyggande
Läs mer
Boliden
Bolidens metaller behövs i framtidens samhälle
Läs mer