2019-09-12

Utveckling och självledarskap i fokus på Unionen

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Christian Gustavsson

Anna Kritz, HR-specialist och hennes två kollegor sittandes i en av de blåa soffgrupperna på huvudkontoret.

Ett meningsfullt arbete och ständig utveckling – det bidrar till stolta medarbetare på Unionen. Här lägger de kraft på ett bättre arbetsliv för människor, och den interna kulturen bygger på utveckling, professionalism och omtanke.

Unionen strävar efter att skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Anna Bergqvist, HR-chef, Anna Kritz, HR-specialist, och Johanna Smith, HR-specialist, utvecklar tillsammans med övriga medarbetare och chefer den interna kultur som leder till framgång för Sveriges största fackförbund.
– Unionen arbetar för att människor ska få ett bättre arbetsliv och att varje dag sträva efter att bli framtidens fackförbund. Det gör oss stolta, säger Johanna.
– Alla har ett meningsfullt arbete där de jobbar för andras bästa och den stoltheten genomsyrar hela organisationen, säger Anna Kritz.

Anna Bergqvist

Titel: HR-chef
Utbildning: Magister i företagsekonomi samt kandidat i arbets- och organisationspsykologi, Handelshögskolan i Göteborg, examen 2003.
Smultronställe i Sverige: ”Smidö mitt i Mälaren, där känner jag ett lugn av vattnet och skogen.”

Medarbetarna delaktiga i varumärkesarbetet

Priset Årets employer branding-företag 2019 gick till Unionen. Det interna och externa varumärket hänger ihop och samarbetet mellan HR och kommunikationsenheten är avgörande för framgångarna.
– Vinsten är ett kvitto på att vi lyckats med vårt arbete – varumärket har utvecklats tillsammans med våra medarbetare och lirar väl med vår interna kultur. När vi till exempel annonserar är det våra medarbetares citat om hur det är att arbeta på Unionen som vi använder, säger Anna Bergqvist.
– Vi fortsätter att attrahera rätt profiler till oss, det vill säga utvecklingsorienterade och professionella medarbetare med ett starkt självledarskap och hjärtat på rätta stället, säger Anna Kritz.
– Här fungerar inflytande på riktigt. Nya medarbetare bekräftar bilden – de upplever att de har inflytande över sin arbetsvardag och att de har kraft att göra skillnad, säger Johanna.

Anna Kritz

Titel: HR-specialist.
Utbildning: Fil. kand. inom samhällsvetarprogrammet, Uppsala universitet, examen 1992.
Smultronställe i Sverige: ”Tänndalen både vinter- och sommartid, det är en lisa för själen att komma dit.”

Stark intern kultur

Varumärket och Unionens kulturbeskrivning är med i alla interna processer, det diskuteras i utvecklings- och lönesamtal, ledningsgruppsmöten, och det genomsyrar till och med de fysiska lokalerna.
– Kombinationen meningsfullhet, ständig utveckling och förändringsvilja gör oss unika och attraherar både nya och befintliga medarbetare, säger Johanna.
– Den interna kulturen är helt avgörande för framgång. Vårt fokus på individuell utveckling, självledarskap och inflytande bidrar till en god arbetsmiljö och god hälsa. Har man driv och ambitioner finns alla möjligheter till individuell utveckling vilket bidrar till att vi har en hög intern rörlighet, säger Anna Kritz.
– Och vi vet att erbjudandet vi kommunicerar ut stämmer eftersom vi mäter det i våra medarbetarundersökningar, säger Anna Bergqvist.

”Den interna kulturen är helt avgörande för framgång.”

Johanna Smith

Titel: HR-specialist.
Utbildning: Magister i personal- och arbetslivsfrågor. Uppsala universitet, examen 2003.
Smultronställe i Sverige: ”Hälsingland för närheten till naturen.”

Blickar framåt

I höst fortsätter arbetet med att stärka den interna kulturen på Unionen. Hälsa, trivsel och arbetsglädje väger tungt och därför startar de en digital kampanj för hälsa, rörelse och intern kultur som involverar alla medarbetare i landet.
– Vi jobbar även med beteendeövningar för att påminna om vår kultur. När det är något beteende som vi verkligen vill trycka på, till exempel självledarskap, gör vi gruppövningar som alla genomför, säger Anna Kritz.

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Unionen arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för tjänstemän i privat sektor. Utöver yrkesverksamma välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter. Unionen har kontor på 23 orter från Malmö till Luleå.   Läs mer: www.unionen.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo ståendes framför en träpanel inne i Sodexos luftiga lokal.
Sodexo AB
Hos Sodexo är hållbarhet integrerat i affären
Läs mer
Trafikverket
Hederspris gick till Trafikverkets HR-direktör
Läs mer
Anna Markelius på Accenture står utomhus och ler in i kameran.
Accenture
Accentures medarbetare leder digital innovation
Läs mer
Kraftringen AB
Goda möjligheter att påverka på Kraftringen
Läs mer