Om Raketerna & Branschbäst

Universums undersökningar

Raketerna och Branschbäst-listorna baseras på Universums undersökningar FöretagsBarometern och Karriärbarometern. I år besvarades FöretagsBarometern av över 25.000 studenter inom ekonomi, juridik, data/IT, samhällsvetenskap och teknik samt de som studerar till fastighetsmäklare, läkare, lärare, förskollärare, sjuksköterskor och farmaceuter. Motsvarande undersökning för Young Professionals kallas Karriärbarometern och besvarades under 2018 av över 12.000 yrkesverksamma akademiker inom samma områden (2019 års undersökning släpps i oktober 2019).

 

Student- och Young Professional undersökningen genomförs av Universum och bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om studenternas och redan yrkesverksammas attityder till arbetsliv och karriär. Undersökningen består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

Vill du veta mer om Universums undersökningar?

Då kan du kontakta Undersökningsansvarig på Universum: Jennifer Lees