om undersökningen

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Sveriges Bästa Arbetsgivare presenterar resultatet från undersökningen med samma namn, och listar landets bästa arbetsplatser.

Om undersökningen

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs bland en organisations egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre perspektiv:

1. Intern identitet (associationer till sin arbetsgivare)
2. Nöjdhet och rekommendation
3. Lojalitet

 

Resultatet baserar sig på svar från 9.572 personer  hos arbetsgivare med fler än 600 medarbetare. De har fått ta ställning till hur väl de trivs hos sin arbetsgivare och vad som ger dem lust att gå till jobbet. Svaren på de olika perspektiven vävs ihop till ett indexvärde, utifrån indexvärdet rankas olika arbetsgivare och skapar rankinglistan “Sveriges Bästa Arbetsgivare”.

 

 

sba nps

Undersökningen genomfördes mellan oktober 2020 – augusti 2021.

 

Undersökningen används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.

Vill du veta mer om undersökningen?

Då kan ni kontakta undersökningsansvarig på Universum: Nicolas Werle