Om Modernt Ledarskap

En arbetsplats behöver en ledare som är lyhörd, inspirerar och låter medarbetarna nå sin fulla potential. Kvaliteten på ledarskapet är en av de viktigaste frågorna för unga medarbetare när de väljer arbetsgivare.

Det visar Universums senaste undersökningar bland både studenter och yrkesverksamma akademiker. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på förtroende, samarbete och respekt.

 

Modernt Ledarskap visar upp arbetsgivare som berättar hur de gör för att motivera, coacha och bygga förtroende hos sina medarbetare.

Men vilka metoder är egentligen bäst lämpade för att nå dit?

 

Här är 5 STEG som kan leda till en ledarposition:

• Våga vara dig själv. Skaffa en mentor du litar på, som kan lyssna och ge goda råd.
• Kompetens. Hårt arbete är en förutsättning, det finns inga genvägar.
• Nätverka! Relationer är otroligt värdefulla, kom ihåg att både ge och ta.
• Fokus på målet. Se till att samla bevis på att det du gör bidrar till resultat.
• Tro på dig själv och din egen förmåga – då kommer andra också att göra det.