Årets priser

Vinnarna utses av en jury bestående av personer med passion och erfarenhet av både HR och employer branding. De har även en stor kännedom om marknaden och insyn i de aktuella företagen och organisationerna.

Jury:
Ann Surtell - Koncern HR-chef Team Olivia AB
Eva Ottne - HR-chef Fora
Claes Peyron - Managing Director Nordics Universum

Årets VD

Priset tilldelas en vd som till fullo förstår vikten av ett aktivt arbete med talangfrågorna. Denna förståelse yttrar sig genom ett starkt engagemang i frågorna och ett aktivt stöd till de som ansvarar för organisationens talangarbete.

Årets employer branding-person

Priset tilldelas en person som genom sina insatser bidragit till att öka engagemanget och intresset för employer branding inom sin organisation.

Årets hederspris

Priset tilldelas en person eller en arbetsgivare som utmärker sig på grund av sitt intresse för och kunskap om employer branding. Inte bara inom företaget utan i hela branschen.

Årets personaldirektör/HR-direktör

Priset tilldelas en personaldirektör som insett vikten av att aktivt jobba med employer branding och som förankrat frågan i företagets ledningsgrupp, samt aktivt tar del av och stöttar de aktiviteter som genomförs.

Årets employer branding-företag

Priset tilldelas ett företag som aktivt involverar hela organisationen, från ledningsgrupp till linje, i employer branding-frågor och jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt.

Årets innovatör

Priset tilldelas en person som vågar tänka på ett nytt sätt och genomdriver nya och innovativa idéer för att stärka sitt employer brand.

Årets nykomling

Priset tilldelas en organisation som relativt nyligen tagit sig an employer branding-utmaningen och utvecklat en tydlig strategi för frågorna, vilket gjort att de blivit en aktör att räkna med.

Årets employer branding-manager

Priset tilldelas en employer branding-ansvarig som i sitt arbete lagt extra stor vikt vid att attrahera och rekrytera talanger på ett effektivt och innovativt sätt.

Årets employer branding-team

Priset tilldelas ett employer branding- team som i sitt arbete lagt extra stor vikt vid att attrahera och rekrytera talanger på ett effektivt och innovativt sätt genom lyckat och effektivt samarbete i teamet.