Spring Awards 2019

Eventet som hölls på Scandic Foresta i maj, där de arbetsgivare som under året stuckit ut lite extra i sitt employer branding-arbete uppmärksammades och prisades. Årets vinnare berättar om innovation och samarbete – två nyckelfaktorer i deras lyckade employer branding-arbete

Spring Awards 2019