Så känner du igen en bra arbetsplats

13/12/2022 4:12pm

Annah Thunberg, ledarskapscoach.

Eftersom du tillbringar en stor del av din vakna tid på jobbet är det viktigt att det är en plats du tycker om att vara på. Här berättar ledarskapscoachen Annah Thunberg hur du tar reda på om en arbetsgivare är bra redan under första intervjun.

Annah Thunberg har arbetat med människor på olika sätt under hela sitt yrkesliv. För tre år sedan utbildade hon sig till ledarskapscoach.
– Jag har sett många exempel på hur man inte ska vara som ledare och drivs därför av att vara med och skapa arbetsplatser där människor trivs och kan prestera bra.

Vad kännetecknar en bra arbetsplats?

– En av de viktigaste faktorerna är att det finns en tydlig, öppen och ärlig kommunikation. Med det menar jag att man vågar lyfta obekväma samtalsämnen och att dialogerna man för grundar sig i en vilja att stärka och stötta varandra. Det är också viktigt att företagets mål är tydliga för alla, och att både medarbetare och chefer vet att de jobbar mot samma mål. Låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro är också en indikator på att det är en välfungerande arbetsplats.

Hur kan man få ett hum om hur arbetsplatsen är redan vid intervjun?

– Jag rekommenderar att man förbereder relevanta frågor om ledarskapet och medarbetarskapet. Exempelvis kan man fråga om de arbetar med regelbunden feedback, det vill säga att både chefer och medarbetare får och ger feedback med jämna mellanrum, och hur kulturen ser ut. Se också till att ställa följdfrågor. Om de till exempel säger att de har ”högt i tak” bör du också fråga vad det innebär för just dem. Många arbetsgivare använder den typen av uttryck utan att det finns en konkret definition bakom.

”Ofta går vi in med inställningen att det är arbetsgivaren som ska välja oss, men vi kommer alla till en punkt i karriären där det också är vi som ska välja vår arbetsgivare.”

Varför är många kandidater rädda för att ställa frågor under arbetsintervjuer?

– Ofta går vi in med inställningen att det är arbetsgivaren som ska välja oss, men vi kommer alla till en punkt i karriären där det också är vi som ska välja vår arbetsgivare. Om vi inte tänker igenom vilka behov vi har och tar reda på om arbetsgivaren har möjlighet att möta dem är det större risk att vi inte kommer att trivas på det nya jobbet. Fundera på vad du behöver för att fungera som bäst och försök att få en bild av om arbetsgivaren kan skapa rätt förutsättningar för att du ska kunna prestera på topp. Är du till exempel en högkänslig person som har svårt för att arbeta i ett öppet kontorslandskap kan det vara bra att ställa frågor om själva kontoret redan vid första intervjun.

” Ta reda på vad företaget har för värderingar och se om du kan stå bakom dem.”

Hur vet man om man passar in på en arbetsplats?

– Ta reda på vad företaget har för värderingar och se om du kan stå bakom dem. Det är också viktigt att du känner att bolagets värderingar syns i arbetssätten, bemötandet och rekryteringsprocessen. Exempelvis, om en av företagets värderingar är att alla ska känna sig välkomna, och du kanske inte riktigt gör det, då kan det vara bra att fundera en extra gång om det är en arbetsplats för dig. Se till handlingar, inte bara ord. Värderingar ska inte vara floskler, utan de ska genomsyra hela företaget. Känner du dig osäker på om du passar in kan du också be om att få prata med andra medarbetare och chefer för att få en ännu bättre helhetsbild av företaget.

Vilka varningsklockor bör man vara uppmärksam på?

– Tänk igenom vad som kan skada dig och ditt mående på jobbet. Det kan till exempel vara att människor inte hälsar eller att det förekommer härskartekniker. Sådana beteenden kan visa sig redan under intervjun. Försök också få en bild av hur ledarskapet ser ut på företaget. Om du har haft ledare tidigare som exempelvis har varit frånvarande och passiva då kan du vara transparent med det och fråga hur de ser på den typen av ledarskap. Då kan du också få in en fråga om hur de agerar när det till exempel förekommer konflikter eller mobbing, och om det finns någon policy för hur de arbetar med det.

– Förekommer det destruktiva beteenden kan det vara bra att titta på om det är personen som utsätter eller personen som utsätts som behöver flytta på sig. Det är ett vanligt tecken på att det är något som inte stämmer på arbetsplatsen. Ett annat sätt är att göra lite research innan, exempelvis genom att googla arbetsgivaren och se om det finns information på internet.

Vad är viktigt att tänka igenom efter intervjun?

– Om arbetsgivaren kan möta dina behov – och om den inte kan göra det till 100 procent kan du fundera över om det är något som du skulle kunna kompromissa med. Sedan ska du såklart tänka igenom om lön och andra förmåner känns rimliga. Om du bestämmer dig för att tacka ja till jobbet är det bra att också kommunicera vad arbetsgivaren behöver göra för att leda, bemöta och stötta dig på bästa sätt för att du ska kunna jobba långsiktigt hållbart. Det finaste du kan ge en arbetsgivare är att ta ansvar för din egen hållbarhet och det gör du genom att upprätta gränser redan från dag ett.

6 tecken på en bra arbetsplats:

  1. Tydlig, öppen och ärlig kommunikation.
  2. Företagets mål är tydliga för alla.
  3. Skvaller, härskartekniker och mobbing hanteras direkt.
  4. Låg personalomsättning och sjukfrånvaro.
  5. Hög nivå av trygghet, det vill säga att de anställda känner sig både mentalt och fysiskt trygga.
  6. Medarbetare och chefer får och ger regelbunden feedback.

Artikeln Så känner du igen en bra arbetsplats är skriven av Sara Schedin

Dela det här inlägget