Så skapar du en digital arbetsplats

30/11/2020 10:11am

När många jobbar på distans uppstår helt nya utmaningar på våra arbetsplatser. För att medarbetarna ska må bra, är det extra viktigt att även ledarna är uppmärksamma på sitt eget mående. Det menar organisationspsykologen och föreläsaren Johan Waara som här tipsar om vad arbetsgivare kan göra för att distansarbetet ska fungera så smidigt som möjligt.

Ett kort samtal vid kaffemaskinen eller bara ett vänligt hej i hissen – de där små men ändå betydelsefulla interaktionerna är en viktig del av vår arbetsvardag. Inte minst för ledarna som på så sätt snabbt kan läsa av stämningen på arbetsplatsen och hur medarbetarna mår. Johan Waara kallar den här typen av socialt samspel för mikrobeteenden och betonar vikten av att försöka återskapa dem digitalt under dessa tider då många jobbar på distans.
– Som ledare är det viktigt att använda de digitala plattformar som finns för att fortsätta ha en bra kontakt med sina medarbetare.
Ledarna behöver vara drivande i de här miljöerna, och då menar jag inte att skriva ett snabbt mejl för att stämma av läget, utan snarare att exempelvis boka in ett tio-minuters Zoommöte. Om man är van vid det fysiska mötet kan det virtuella kännas konstlat till att börja med – men oftast vänjer man sig efter ett tag.
– Jag arbetade exempelvis med ett företag nyligen som infört ett digitalt tio-fika, som till att börja med hade varit lite stelt och trögstartat, men som nu var det mest naturliga. Fikat hade till och med fler deltagare digitalt än det hade haft på kontoret, tillägger han.

Johan Waara

Titel: Organisationspsykolog och föreläsare

Stor stress för ledarna

Man pratar ofta om att distansarbetet är tufft för medarbetarna, men Johan menar att det har blivit en ännu större smäll för ledarna – och att man därför som ledare även måste vara lite extra uppmärksam på sitt eget mående.
– Vi har exempelvis en omfattande arbetsmiljölagstiftning som är anpassad efter hur vi är vana att arbeta, det vill säga tillsammans ute på kontoren. Och trots att vi nu arbetar digitalt har ledarna fortfarande ansvar för att vara observanta på om någon har missbruksproblem och att medarbetarna har en bra arbetsställning, för att bara nämna ett par exempel. Att inte kunna ha den överblicken längre över sin arbetsstyrka – och inte heller kunna följa rådande lagstiftning – tror jag skapar mycket stress hos dagens ledare.

Framtidens ledare kommer att behöva ha förmågan att se och läsa av människor på ett annat sätt än man är van vid i dag.

Ett nytt ledarskap

Eftersom den digitala arbetsplatsen ser ut att vara här för att stanna, menar Johan att arbetsgivare även måste se över ledarskapet inom organisationen – och hur det behöver förändras för att fungera optimalt.
– Jag tror att ett nytt ledarskap kommer att växa fram där fokus ligger på att vara adaptiv och förändringsbenägen. Framtidens ledare kommer att behöva ha förmågan att se och läsa av människor på ett annat sätt än man är van vid i dag. Bara att exempelvis ha ett utvecklingssamtal via Skype kräver en annan typ av samtalsmetodik än om det sker i verkliga livet.

Att acceptera läget

Slutligen menar Johan att man både som ledare och medarbetare måste försöka göra det bästa av den situation som vi nu befinner oss i. När något händer som man inte kan styra över är acceptans alltid det bästa tillvägagångssättet. – Vissa saker är inte kul, men likafullt måste de göras, säger han och tillägger:
– Sedan tycker jag att man inte ska glömma att det är många som också mår bättre och blir mer produktiva när de jobbar på distans. Under rådande omständigheter är det lätt att glömma det som är positivt och som fungerar bra.

Artikeln Så skapar du en digital arbetsplats är skriven av Sara Schedin

Dela det här inlägget