Vad betyder det här priset för dig?

– Jag är otroligt glad för det här priset. I mina ögon är det en bekräftelse på att de olika erfarenheter jag har samlat på mig inte bara har varit givande för mig, utan också gör att jag kan skapa värde för andra. Nyfikenhet och motivation har ofta varit vägledande i mina val. Jag känner mig nu stärkt i att jag ska fortsätta lita på att det jag upplever som utvecklande också kommer att leda mig åt rätt håll.

Läs hela intervjun med Celine här.