Framtidsföretagen

Om undersökningen

Student 2022

Framtidsföretagen presenterar resultatet från Sveriges största studentundersökning och listar landets mest attraktiva arbetsgivare.

Med över 30 års erfarenhet, undersökningar på 60 marknader världen över samt drygt 1 miljon årliga respondenter – utgör Universums undersökningar inte bara Sveriges mest omfattande – utan världens i särklass största talangundersökning.

 

I år deltog över 25.000 studenter i undersökningen. Studenter från 33 universitet och inom följande studieområden:
Ekonomi (inkl. fastighetsmäklare)
Teknik
Data/IT
Samhälls- och Naturvetenskap (inkl. lärare/förskollärare)
Juridik
Hälsa/Medicin (inkl. läkare, sjuksköterskor och socionomer)

 

Studentundersökningen genomförs av Universum och bygger på samlad kunskap och erfarenhet vad gäller studenternas attityder till arbetsliv och karriär. Universum arbetar aktivt med att säkerställa att resultaten av undersökningarna är sanningsenliga, att de behåller sin integritet och att det inte är möjligt att på något sätt fuska. Arbetsgivare kan inte köpa sig in på listan eller påverka sina rankingpositioner genom Universum.

Metod

Arbetsgivarlistan
En central del av undersökningen är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen fick först välja sina mest intressanta arbetsgivare och sedan utifrån dessa välja sina fem ideala arbetsgivare från en given lista. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer branding-arbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderade på listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.

 

Datainsamlingen
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär, CareerTest. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för Studentundersökningen 2022 varade från och med oktober 2021 till februari 2022.

 

Undersökningen består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

 

Viktning
Datamaterialet återspeglar den totala studentpopulationen i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med uppsatta mål baserade på studieområden och lärosäten skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad.

 

Det vill säga om ett universitet inom ett lärosäte har 15% av alla studenter i Sverige, men är representerad med 18% i vårt datamaterial, viktas svar från detta universitet till 15%. Detta medför att inga universitet är överrepresenterade i jämförelse med den totala populationen av lärosäten.

Vill du veta mer om Studentundersökningen?

Kontakta då Undersökningsansvarig på Universum: Nicolas Werle

Nick Werle

Artiklar du kanske gillar

CareerTest

Delta i Universums undersökning!

Är du en Ledare, en Entreprenör eller en Jägare? Genom Universums karriärtest får du reda på vilken karriärtyp du är och vilka arbetsgivare som passar din profil.

Läs mer

Karriär

Äg intervjun med coachens bästa tips

”Hur ska jag framställa mig själv på bästa sätt?” Bästa tipsen inför anställningsintervjun.

Läs mer

Karriär

Show me the money!

Trygghet i form av pengar väger tungt i en värld präglad av pandemi, krig och inflation. I alla fall om man ska tro dagens unga talanger som sätter framtida hög inkomst allt längre upp på prioriteringslistan.

Läs mer

Karriär

4 tips för online-intervjun

Många företag genomför jobbintervjuer online. En digital intervju kan kännas skrämmande, här är fyra tips som hjälper dig att lyckas.

Läs mer