Årets VD

Ellevio

Ellevio präglas av den stora energiomställningen

2023-12-11

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Felicia Yllenius

Employer Branding Awards 2024

Årets VD

Ellevios fleråriga satsning på ett starkt arbetsgivarvarumärke har gett resultat. Elnätsföretaget syns och hörs i samhällsdebatten, det interna engagemanget har stärkts och andelen kvinnor har ökat. Nu behöver de anställa fler medarbetare.

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största energibolag. Johan Lindehag är vd på företaget som är med och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

 

– Vi har ett spännande och viktigt uppdrag i samhället. Fungerar det inte hos oss så stannar Sverige, säger han och fortsätter: 

 

– Att jobba på en arbetsplats i en industri som är mitt i en stor omställning är fantastiskt. Sverige ska senast 2045 ha nettonollutsläpp av växthusgaser för att möta Parisavtalets 1,5-gradersmål. Lösningen är elektrifiering av industrin och transportsektorn. 

”Vi har ett spännande och viktigt uppdrag i samhället.”

Johan Lindehag

Titel: Vd.
Utbildning: Ekonomi, Institute of Business Administration, Stockholm och Executive Business Administration and Leadership, Stockholm School of Economics, examen 1996 och 2012.

Gör gärna på fritiden: ”Umgås med familj och vänner, resa, båtliv och spela tennis.”

Starkt arbetsgivarvarumärke syns utåt

Johan, som är nominerad till Årets vd inom employer branding, betonar att grunden för ett starkt arbetsgivarvarumärke är att skapa attraktion som uppmärksammas av andra. 

 

– Om man fokuserar på att ha en attraktiv företagskultur för befintliga medarbetare, så kommer det att skina igenom och speglas utåt till omvärlden. Det kommer att locka nya medarbetare och det de har hört om bolaget kommer också att stämma överens med verkligheten.

Väcker uppmärksamhet

Ellevio har jobbat mycket med den egna företagskulturen för en inkluderande arbetsmiljö. Det har bland annat lett till ett ökat medarbetarengagemang och att företaget har kunnat rekrytera många nya medarbetare. 

 

– Vi har ökat andelen kvinnor med 41 procent och kvinnliga chefer med 55 procent under de senaste åren. Vi berättar om de viktiga uppgifter vi har och den samhällsnytta vi gör, inte vad vi gör ute på fältet. Det ger ett bredare engagemang och skapar ett större intresse, säger Johan och fortsätter: 

 

– Att vi är en attraktiv arbetsplats för befintliga och kommande medarbetare tror jag har lyst igenom och synts utåt. Vi har dessutom fått uppmärksamhet genom att vi tagit stark ton i samhällsdebatten när det gäller att accelerera klimatomställningen och minska utsläppen i Sverige. Vi driver på för att elsystemet ska kunna byggas ut så att el kan ersätta fossila bränslen i industrin, bilar och transporter.

Många arbetstillfällen

Ellevio och energibranschen har en viktig roll i samhälls- och klimatomställningen när hela Sverige ska fortsätta elektrifieras. 

 

– Så gott som all teknisk utrustning, stadsutveckling och nyetableringar är beroende av el, ja, hela klimatomställningen genomsyras av el. Ska vi nå nettonollutsläpp till 2045 är svaret elektrifiering. Elförbrukningen i landet kommer mer än att fördubblas, vilket innebär att vi måste satsa enormt mycket på infrastruktur för att förverkliga alltihop. De senaste prognoserna pekar på tusen miljarder kronor i elnätsinvesteringar. Det blir enorma belopp även för Ellevio, säger Johan och fortsätter: 

 

– Vi behöver anställa fler med intresse för samhällsutveckling, klimatfrågor och energi som vill ha spännande utmaningar i en bransch som står inför expansion och tillväxt.

Ellevio

Ellevio är ett av Sveriges största energibolag med 600 anställda. Även fast Ellevio bildades 2015 så är vi en blandning mellan gammalt och nytt vilket gör oss speciella i branschen. Vi har stabilitet genom staka rötter samtidigt nytänkande genom en nyföretagaranda. Vi vill säkerställa en snabb och pålitlig elektrifiering av Sverige genom att omvandla våra elnät till morgondagens energiinfrastruktur och tillsammans med kunder och partners utveckla klimatsmarta lösningar för en ljus och hållbar framtid. Läs mer: ellevio.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Ellevio
Ellevio laddar för grön energiomställning
Läs mer
SEB
Datadriven employer branding ger framgång för SEB
Läs mer
Bravida
Innovation attraherar talanger till Bravida
Läs mer
SEB
SEB:s HR-team formar framtidens arbetsplats
Läs mer