Det nya hybridkontoret – så hanterar ni omställningen

23/11/2021 5:06pm

Pretty female working on laptop computer sitting on a couch at her home office. Studying, freelance and home office concept. Unusual 3d illustration

Pandemin har förändrat synen på vad ett kontor är och kan vara. Och efter att rådet om hemmajobb slopats talar man i dag om hybridkontoret som det nya normala. Psykologen Alexandra Thomas tror att mixen av distans- och kontorsarbete är en bra väg att gå, och säger att tydlighet och tillit är viktigt under omställningen.

EN DEL ÄLSKADE DET. Vissa tjänade någon timme eller två när pendlingen försvann och kom efter ett tag att fundera på hur man ens hann med livspusslet innan pandemin. Andra hade istället svårt att koncentrera sig eller att sluta svara på mejl efter arbetsdagens slut. Och vissa kände sig ensamma när den naturliga samvaron som en arbetsplats kan ge försvann. Men de flesta inom de branscher som kunde arbeta på distans upplevde nog både för- och nackdelar med den nya vardagen. För när rådet om hemmajobb nu tagits bort visar flera undersökningar att många önskar att få fortsätta att arbeta på distans ett par dagar i veckan.

MAN TALAR OM hybridkontoret som det nya normala – det vill säga att de anställda arbetar från kontoret vissa dagar och hemifrån andra. Det pågår en ny omställning och även den innebär utmaningar. För hur får man som arbetsgivare till en smidig återgång till kontoret? Och hur gör man när det finns olika önskemål och behov att ta hänsyn till? Alexandra Thomas är psykolog och har lång erfarenhet som ledarutvecklare, organisationspsykolog och föreläsare. Hon menar att det här är komplexa frågor som man inte ska hasta över.
– Som arbetsgivare är det viktigt att man är lyhörd och om möjligt jobbar fram en vision tillsammans med teamen. Kommunicera varför ni valt en viss väg och följ sedan upp för att utvärdera hur det faktiskt fungerar. Vissa kan känna stark oro, nästintill social fobi, över att komma tillbaka till kontoret och då är det viktigt att man som arbetsgivare finns där för att underlätta.

Alexandra Thomas, psykolog

AlexandraThomas

OLIKA ARBETSROLLER HAR olika förutsättningar för hemarbete, och Alexandra Thomas menar att man som arbetsgivare ska vara tydlig med varför det kan finnas olika regler på arbetsplatsen. Annars kan det lätt bli rättvisekonflikter. Hon säger också att man inte bara ska utgå från en anställds roll utan också titta på de arbetsuppgifter som ryms inom rollen.
– För någon som jobbar med skatterevision är det enklare att sköta arbetet från köksbordet än för någon som exempelvis ansvarar för stora kundkonton på en advokatbyrå. Men om den senare personen under vissa perioder behöver läsa in sig på svåra juridiska fall kanske just den arbetsuppgiften passar bättre att göra hemifrån. Som chef eller projektledare får man ta taktpinnen och, gärna tillsammans med teamet, bestämma vilka dagar man ses och vilka uppgifter som utförs bäst hemifrån samt på plats.

ALEXANDRA THOMAS TROR att den nya mixen är bra och att det mer flexibla kontoret kan vara en väg mot
ett mer hållbart arbetsliv.
– Jag tror att många upplever mindre stress av att kunna arbeta hemifrån och att det ger en mer balanserad vardag. Men det finns förstås utmaningar. Som arbetsgivare är det svårare att upptäcka hur de anställda mår. Därför är det viktigt med täta uppföljningar – och ha som regel att kameran är på under möten.

Tre råd för en bättre återgång till kontoren

Dra lärdomar av pandemitiden
Vad fungerade särskilt bra med hemarbete för er? Och vad var det ni saknade när ni inte kunde ses? Dra lärdomar av tiden som varit och jobba fram en vision om hur det nya kontoret och arbetssätten ska se ut tillsammans med teamet.

Testa och utvärdera
Det här är en ny situation där man kan behöva prova sig fram. Kommunicera vad ni tror blir bäst och argumentera för varför ni valt en viss väg. Följ sedan upp hur det fungerar och hur de anställda mår, och var beredd att omvärdera.

Visa tillit och tydlighet
Ha tydliga förväntningar på de anställda, men undvik överdriven kontrollstyrning. Distansarbete kräver mognad och ansvar, men att misstro medarbetarna och att anta att de inte får något gjort när de arbetar hemifrån blir lätt bakåtsträvande och kontraproduktivt.

Artikeln Det nya hybridkontoret – så hanterar ni omställningen är skriven av Linda Fritiofsson

Dela det här inlägget