Topp 50 2023

Trafikverket

“Vårt grunduppdrag är något som berör alla i hela Sverige”

2020-11-16

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Patrik Lindström

#34

Topp 50 2023

Pålitliga, engagerade och modiga – Trafikverkets värdegrund fungerar som medarbetarnas kompass i vardagen. Möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter, byta inriktning och utvecklas i kombination med en varm och välkomnande kultur lyfts fram när medarbetarna berättar varför de trivs på myndigheten.

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att se till att transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Nu har myndigheten valts ut till en av Sveriges Bästa Arbetsgivare 2020. Generaldirektör Lena Erixon och hr-direktör Niclas Lamberg är stolta och menar att det är många saker som ligger bakom utnämningen. En av dem är myndighetens viktiga uppdrag.
– Vårt grunduppdrag berör alla i hela Sverige, alla använder transportsystemet på något sätt – man åker tåg, kör bil, cyklar eller går. Att bidra till något så konkret tror jag är en viktig del i varför våra medarbetare har valt Trafikverket till en av Sveriges bästa arbetsgivare, säger Lena.

Niclas Lamberg

Titel: Hr-direktör.
Utbildning: Officer, Officershögskolan i Enköping och Försvarshögskolan i Stockholm, examen 1999.
Lyssnar på: ”Ljudböcker – framför allt deckare som skingrar tankarna på ett bra sätt.”

För fem år sedan tog myndigheten fram nya värderingar – pålitliga, engagerade och modiga – och det är ord som har tagits på allvar.
– Vi har märkt att våra värdeord träffar alla ledare och medarbetare i själ och hjärta. När vi frågar våra medarbetare så är det otroligt många som konkret kan säga på vilket sätt värdeorden påverkar deras arbete, säger Niclas och fortsätter:
– Jag är övertygad om att vi alla känner att värdegrunden fungerar som en ledstjärna i vardagen.

Lena Erixon

Titel: Generaldirektör.
Utbildning: Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, examen 1992.
Lyssnar på: ”Jag är en trogen P1-lyssnare och följer exempelvis Söndagsintervjun i P1 och Ekots lördagsintervju.”

Myndigheten präglas av en varm och välkomnande kultur där nya medarbetare blir väl mottagna.
– Vi pratar med många som vi har anställt under åren och de berättar genomgående hur väl bemötta de blir – och det är ett tydligt kvitto på att det är enbra miljö att vara i. Att våra medarbetare har kunnat klara leveransen och samtidigt lyckats ta emot nya arbetskamrater på ett bra sätt visar på deras kompetens och engagemang, säger Niclas.
– Det finns ingen konkurrenssituation, man ser varje ny medarbetare som en ny kollega som kan bidra i vardagen, säger Lena.

Trafikverket är en stor arbetsgivare som erbjuder många utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna uppmuntras till intern rörlighet mellan olika yrkesområden, och det är enkelt att byta jobb inom myndigheten.
– Vi har fått upp den interna rörligheten på ett bra sätt, och vi ser att den har ökat. Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt arbete, och det är väldigt uppskattat, säger Lena.
– Vi jobbar i team och pratar om samarbetsytor i stället för gränssnitt, och det är en tydlig strategi hos oss. Vi jobbar hårt med att gå på bredden i organisationen, sätta ihop grupper och jobba gemensamt för lösningar på frågeställningar som uppstår. Vi ser att det ger resultat i våra leveranser, och vi utgår från samma sätt att jobba även i ledningsgruppen, säger Niclas.

"Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt arbete, och det är väldigt uppskattat."

Vidare berättar han att möjligheterna att påverka sina arbetsuppgifter är stora.
– Det är en organisation som är i fortsatt stark utveckling – vi satsar stort på infrastrukturen. Att det är en framåtlutad organisation bidrar till att skapa engagemang och energi, säger Niclas.

En rad åtgärder har genomförts för att bibehålla leveranserna under rådande coronapandemi. De medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör detta och i de operativa verksamheterna fokuserar man mycket på verksamhetsanpassade försiktighetsåtgärder för att säkerställa samhällsviktiga leveranser.
– Pandemin har fått oss att behöva tänka om. Vi har sett att våra interna möten och konferenser fungerar utmärkt digitalt och då har vi samtidigt sparat tid, kostnader och koldioxidutsläpp, säger Lena.

Nya sätt att kommunicera, arbeta med den senaste tekniken och utformningen av transportsystemet kommer att prägla myndigheten under lång tid framöver.
– Vi har en krisorganisation som kan arbeta över lång tid. Anledningen är att skapa förutsättningar för att övriga medarbetare och ordinarie leveranser ska fungera, säger Niclas.
– Vi tror inte på att vi går tillbaka till ett gammalt normalläge – vi tror på det nya normala, avslutar Lena.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Topp 50 2023

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Till syvende och sist är det ett demokratiuppdrag
Läs mer
AstraZeneca
“Här kan vi växa, hjälpa och göra skillnad för kommande generationer”
Läs mer
Anneli Coehn från SEB sitter i en lila soffa i kontorsmiljö
SEB
“Nyckeln är att kunna bidra till förändring”
Läs mer
Rejlers
»Ett arbete som är unikt i konsultbranschen«
Läs mer