Topp 50 2023

Trafikverket

Till syvende och sist är det ett demokratiuppdrag

2019-11-06

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

#34

Topp 50 2023

Trafikverket gör Sverige närmare – och banbrytande kommunikation ger framgångar för myndigheten
som fortsätter att klättra högt på listan över Sveriges bästa arbetsgivare. HR och kommunikations-avdelningen jobbar nära varandra, och arbetet är ständigt förankrat i ledningen.

Anna Lihr är kommunikationsdirektör och Niclas Lamberg HR-direktör på Trafikverket. Tillsammans med sina medarbetare krokar de arm för att ständigt stärka myndigheten som en attraktiv arbetsgivare.

 

– Det vi på Trafikverket gör varje dag är viktigt för alla människor, och det är en ynnest att få jobba i en verksamhet som har en väsentlig del i samhällsutvecklingen. Vår verksamhet är central för att skapa förutsättningar så att alla i Sverige kommer fram smidigt, grönt och tryggt, säger Anna.

 

– Det stora engagemang som finns i organisationen gör mig stolt. Jag upplever att vi har en välkomnande och hjälpsam kultur. Och den präglas av en stolthet eftersom man ser sig själv som en viktig del i vårt samhällsuppdrag, säger Niclas.

Niclas Lamberg

Titel: HR-direktör.

Utbildning: Officer, Officershögskolan i Enköping och Försvarshögskolan i Stockholm, examen 1999.

Gör helst på fritiden: ”Jag trivs väldigt bra när jag får snickra, både i stora och små projekt. Gärna på vårt fritidshus på Gotland. Att skapa med händerna ger en skön kontrast till vardagen.”

Anna Lihr

Titel: Kommunikationsdirektör.

Utbildning: Ekonom, Stockholms universitet, examen 1994.

Gör helst på fritiden: ”Då umgås jag med nära och kära. Jag går gärna långa promenader, helst på Fårö där vi har vårt paradis.”

Ett nära samarbete mellan HR och Kommunikation har varit en framgångsfaktor. Tillsammans når de både befintliga och potentiella medarbetare och Anna och Niclas har hela Trafikverkets ledningsgrupp med sig.

 

– Kommunikation handlar om förtroende. Då är det viktigt att jobba tillsammans med hela verksamheten för att verkligen berätta om det vi gör – det vinner alla på, säger Anna och fortsätter:

 

– Att jobba i en så komplex verksamhet ger förutsättningar att göra stor skillnad i kommunikationen. Och vårt arbete väcker uppmärksamhet. Vi blir kontaktade av olika verksamheter som vill träffas och diskutera hur vi jobbar. Vi märker också att det finns en ökad kunskap hos privatpersoner om vilka vi är och vad vi gör.

 

– För mig är samarbetet med Kommunikation avgörande i alla initiativ som vi har på HR. Det gör att vi verkligen når fram med budskapet på det sätt vi önskar, och att vi kan bidra med HR-perspektivet om vad man ska tänka på för att kunna nå människor. ”1 + 1 = 3”, säger Niclas och fortsätter:

 

– Att jag och Anna har vår ledningsgrupps stöd är också en mycket viktig del i vår framgång.

Trafikverket jobbar ständigt för att stärka sin roll som en attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är att medarbetarna är ambassadörer i olika sammanhang.

 

– Vi använder den kraften vi har och de medarbetare som redan finns hos oss – de är starka ambassadörer, säger Anna och fortsätter:

 

– Vi kommer exempelvis att lansera filmer som presenterar våra medarbetare på ett nytt sätt. Men det viktigaste är inte de enskilda saker vi gör, utan själva helheten. Att fortsätta jobba tillsammans och verkligen hålla i det.

 

– Vår ledarskapsfilosofi består av att bygga förtroende, skapa resultat och driva utveckling. Vi lägger stor vikt vid att ha ett gott ledarskap och jobbar för att våra chefer ska vara goda föredömen. Trivs du och mår bra så kommer det att gå hand i hand med en stark prestation och ett starkt resultat, säger Niclas.

Att bidra till samhället står högt på listan när unga ska välja arbetsgivare. Trafikverket har 150 yrkesroller och en rad internationella åtaganden, vilket bidrar till stora möjligheter att jobba med intressanta områden.

 

– Vi har exempelvis olika expertgrupper som samarbetar med EU när det gäller väg- och järnvägsfrågor. Vi deltar i evenemang runt om i världen för att prata om nollvisionen och trafiksäkerhet, men även om standardiseringsarbeten och lagstiftning på järnvägssidan, säger Niclas.

 

– Vi ser att det bland studenterna blir allt viktigare att ha ett uppdrag som gör nytta ur ett samhällsperspektiv. Och det är en intressant utveckling som vi ska värna om, säger Anna och fortsätter:

 

– Vi ska kunna sköta vår verksamhet på ett så bra sätt som möjligt för våra skattebetalare. Vi ska göra det begripligt varför och hur vi vidtar åtgärder. Det handlar till syvende och sist om ett demokratiuppdrag.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
“Vårt grunduppdrag är något som berör alla i hela Sverige”
Läs mer
Caverion
“Caverion är bra på att förädla unga talanger”
Läs mer
Peter Hellgren på Consid sitter i en stol framför ett fönster.
Consid
“Resan är målet och det har varit en fantastisk sådan”
Läs mer
Sigma Technology Group
»Som konsult på Sigma har du mycket att säga till om«
Läs mer