Traineeguiden Teknik

Trafikverket

Från trainee till projektledare för miljardprojekt

2019-12-19

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Julia Sjöberg

Jenny Karlsson står utomhus med en byggarbetsplats i bakgrunden.

Jenny Karlsson inledde sin karriär på Trafikverket som trainee. Nu projektleder hon en ombyggnad av järnvägen in till Göteborg – ett projekt som har en kontraktssumma på närmare tre miljarder kronor.

Jenny Karlsson började som trainee på Trafikverket 2009. Nu projektleder hon ett av myndighetens största delprojekt, Olskroken, och ansvarar för en kontraktssumma på flera miljarder kronor.

– Det är ett roligt och utmanande jobb och häftigt att inom tio år efter examen få leda ett gigantiskt projekt. Jag får vara med och bidra till samhället på ett konkret sätt. Vi ska bygga sju broar och rusta upp spåranläggningen. Det är järnvägsbangården in till Göteborg, en av de mest tågintensiva i Sverige, med både gods och persontrafik, säger Jenny.

Jenny Karlsson

Utbildning: Civilingenjör inom väg och vatten, Chalmers tekniska högskola, examen 2010.

Det roligaste jag har gjort under min traineetid: Vi var ett gäng på nio trainees och vi hade väldigt roligt tillsammans, vi hade regelbundna träffar och utbytte erfarenheter med varandra. Att få chansen till utlandspraktik var också kul.

Vad är fördelarna med att vara trainee på Trafikverket?

– Att vara trainee är en väldigt bra start i arbetslivet. Som student vill man få en så bred blick som möjligt av branschen och då är Trafikverket jättebra – jag fick se mycket av verksamheten under traineetiden. Jag byggde upp ett nätverk både inom Trafikverket och i den övriga branschen. Det gör det enkelt för mig att i dag ringa och stämma av frågor med kontakter jag skapat.

Vad upplevde du under din traineeperiod?

– Jag fick vara med i allt från ett tidigt skede på samhällsplanering, då Trafikverket utreder om det över huvud taget ska byggas, till underhåll där man förvaltar byggnationerna. Jag fick en bred bild från början och det gav mig en förståelse för hela verksamheten som har jag nytta av idag.

Fick du möjlighet till utlandspraktik?

– Jag var i Bosnien och jobbade med ett projekt som handlade om trafiksäkerhetsåtgärder. Det var spännande att se hur olika kulturer möter utmaningar. Jag fick också inblick hur långt vi har kommit med trafiksäkerhet i Sverige. Att jag arbetade med personer från olika kulturer har jag nytta av även i dag eftersom vi jobbar med entreprenörer från olika länder.

Hur såg handledningen ut?

– Utöver den fasta planerade delen tillsammans med övriga traineer så hade jag min chef som jag lade upp praktiken tillsammans med. Jag har fortsatt på samma avdelning som jobbar med stora projekt, och jag tycker det är väldigt spännande. På Trafikverket får man möjlighet till olika projekt och utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Visar man att man vill och är ambitiös finns det stora utvecklingsmöjligheter.

TRAFIKVERKETS TRAINEEPROGRAM

Karin Fredriksson, HR-partner, är ansvarig för Trafikverkets traineeprogram som är en del av myndighetens långsiktiga kompetens- och ledarskapsförsörjning. Programmet pågår i tolv månader och antalet traineeplatser har ökat från 15 till 20. För den som vill ingår utlandspraktik i ett europeiskt land under fyra till sex veckor.

– Programmet består av två delar som löper parallellt genom året. Den ena delen består av planerade studiebesök, utbildningar och temadagar som hela gruppen genomför tillsammans. Resterande tid planerar man tillsammans med sin chef, säger Karin.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Vi på Trafikverket jobbar för att underlätta människors vardag”
Läs mer
Trafikverket
Trafikverkets traineeprogram öppnar dörrar till framtiden
Läs mer
Trafikverket
Traineetiden ledde till drömmar om att leda team
Läs mer
Jenny Karlsson står utomhus med en byggarbetsplats i bakgrunden.
Trafikverket
Från trainee till projektledare för miljardprojekt
Läs mer