Om undersökningen

Professionalsrankingen 2021

Young och senior professionals attityder till arbetsliv och karriär

Destination Framtiden presenterar resultatet från Sveriges största undersökning bland yrkesverksamma talanger, och listar landets mest attraktiva arbetsgivare.

Undersökningen bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om professionals attityder till arbetsliv och karriär och genomförs av Universum.

 

I år deltog 16.627 professionals i undersökningen från 48 olika branscher inom:
Ekonomi
Teknik
Data/IT
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap (inkl. socionomer, lärare/förskollärare)

Juridik
Hälsa/Medicin (inkl. läkare och sjuksköterskor)

 

Universum arbetar aktivt med att säkerställa att resultaten av undersökningarna är sanningsenliga, att de behåller sin integritet och att det inte är möjligt att på något sätt fuska. Arbetsgivare kan inte köpa sig in på listan eller påverka sina rankingpositioner genom Universum.

 

Young vs Senior Professionals
Vi presenterar enskilda topplistor utifrån svaren från både young och senior professionals där antalet år som yrkesverksam skiljer sig mellan minst 1 år (young) och minst 8 år (senior).

Metod

Arbetsgivarlistan
En central del av undersökningen är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen får utifrån en lista med arbetsgivare, välja vilka arbetsgivare som de finner intressanta. Utifrån dessa får de sedan välja max fem favoriter – deras ideala arbetsgivare. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer branding-arbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderade på listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.


Datainsamling

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för undersökningen 2021 varade mellan oktober 2020 till juli 2021.

 

Viktning
Datamaterialet återspeglar den totala populationen av professionals i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med uppsatta mål baserade på studieområden och branscher skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad.

Vill du veta mer om vår undersökning?

Kontakta då Undersökningsansvarig på Universum: Nicolas Werle

Artiklar du kanske gillar:

Din karriär

Visselblåsning – viktig nyckel för företag

Personer som läcker information till media i syfte att avslöja brott eller missförhållanden i en organisation kallas ofta för visselblåsare. Men hur vet jag som arbetstagare när det är dags att blåsa? Och hur kan arbetsgivare skapa en kultur som förebygger skandaler? Vi har frågat experten Karin Henriksson, grundare till visselblåsarplattformen WhistleB.

Läs mer

Din karriär

Här är framtidens frilansliv

Gig-ekonomin fortsätter vinna mark och allt fler blir egenanställda. Robin Teigland, professor i digital affärsinnovation, menar att det bara är början. Det är dags att reboota den industriella revolutionen.

Läs mer

Din karriär

Jobbkompassen – så tacklar du hinder i karriären

Vägen till framgång är sällan spikrak och oftast måste vi ta oss förbi både ett och två hinder för att nå dit vi vill. Men hur ska du göra när du väl har kört fast? Vi har samlat de vanligaste karriärproblemen – och tipsen på hur du löser dem.

Läs mer

Din karriär krönika

Hållbarhetsfrågan är här för att stanna

I årets KarriärBarometern associeras den ideala arbetsgivaren med trygghet – samtidigt som viljan att byta jobb är oväntat hög.

Läs mer