Om undersökningen

KarriärBarometern 2019

Young och senior professionals attityder till arbetsliv och karriär

KarriärBarometern bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om professionals (yrkesverksamma akademikers) attityder till arbetsliv och karriär.

KarriärBarometern besvarades i år av över 20.000 professionals som studerat ekonomi, juridik, data/IT, samhällsvetenskap, farmaceuter, sjuksköterskor, socionomer, lärare eller civil- och högskoleingenjörer.

 

Undersökningen genomförs av Universum  och består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

 

Young vs Senior Professionals
I år presenterar vi enskilda topplistor utifrån svaren från både young och senior professionals där antalet år som yrkesverksam skiljer sig mellan minst 1 år (young) och minst 8 år (senior).

Metod

Arbetsgivarlistan
En central del av KarriärBarometern är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen får utifrån en lista med arbetsgivare, välja vilka arbetsgivare som de finner intressanta. Utifrån dessa får de sedan välja max fem favoriter – deras ideala arbetsgivare. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer branding-arbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderade på listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.


Datainsamling

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för KarriärBarometern 2019 varade från och med oktober 2018 till juni 2019.

 

Viktning
Datamaterialet återspeglar den totala populationen av professionals i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med uppsatta mål baserade på studieområden och branscher skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad.

Vill du veta mer om KarriärBarometern?

Kontakta då Undersökningsansvarig på Universum: Jenny Fiskaare

Artiklar du kanske gillar:

Din Karriär

”Vi kan se en Greta-effekt”

När vi ser arbetsplatsen som vår ’second family’ är det förstås viktigt att arbetsgivaren erbjuder trygghet – långt bortom terrorhot, Donald Trump och allt som händer i omvärlden.

Läs mer

Din karriär

Visselblåsning – viktig nyckel för företag

Personer som läcker information till media i syfte att avslöja brott eller missförhållanden i en organisation kallas ofta för visselblåsare. Men hur vet jag som arbetstagare när det är dags att blåsa? Och hur kan arbetsgivare skapa en kultur som förebygger skandaler? Vi har frågat experten Karin Henriksson, grundare till visselblåsarplattformen WhistleB.

Läs mer

Din karriär

Här är framtidens frilansliv

Gig-ekonomin fortsätter vinna mark och allt fler blir egenanställda. Robin Teigland, professor i digital affärsinnovation, menar att det bara är början. Det är dags att reboota den industriella revolutionen.

Läs mer

Din karriär

Jobbkompassen – så tacklar du hinder i karriären

Vägen till framgång är sällan spikrak och oftast måste vi ta oss förbi både ett och två hinder för att nå dit vi vill. Men hur ska du göra när du väl har kört fast? Vi har samlat de vanligaste karriärproblemen – och tipsen på hur du löser dem.

Läs mer