Hållbarhetsfrågan är här för att stanna

04/12/2020 7:54am

Coronapandemin har skakat om världen och tvingat hela samhället att ställa om och ställa in. En prövningens tid som förstås haft effekter på dagens unga och seniora kandidaters attityder till arbetsliv och karriär. I årets KarriärBarometern associeras den ideala arbetsgivaren med trygghet – samtidigt som viljan att byta jobb är oväntat hög.

I Universums undersökning Karriärbarometern 2020 hamnar trygghet högt upp på listan när det gäller vad dagens talanger letar efter hos en arbetsgivare. En ganska förväntad corona-effekt som sätter press på arbetsgivare att dels kunna erbjuda en grundläggande trygghet genom stabil ekonomi i företaget, men också kunna visa att man är innovativ och framtidssäkrad för att kunna möta en omvärld som upplevs som allt mer komplex och oberäknelig.

Något förvånande är att viljan att byta jobb fortsätter att vara hög trots en orolig omvärld där vi är mitt inne i en pandemi. En tredjedel av deltagarna i årets undersökning uppger att de vill byta arbetsgivare inom ett år. Troligtvis är detta starkt kopplat till att det fortfarande är kandidaternas marknad där talangerna är ytterst medvetna om sitt eget värde. Under dessa coronamånader har många avvaktat med att göra bytet, men det finns ett uppdämt behov och vi kommer förmodligen att se en ketchupeffekt när saker börjar återgå till det normala och många gör slag i saken och byter jobb.

”Något förvånande är att viljan att byta jobb fortsätter att vara hög trots en orolig omvärld där vi är mitt inne i en pandemi.”

En tydlig trend är att hållbarhetsfrågan är här för att stanna. I undersökningen svarar så många som 45 procent att de skulle välja bort en arbetsgivare som inte kan visa upp ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi ser också en mognad i synen på hållbarhet där man inte bara fokuserar på miljö, utan även social och ekonomisk hållbarhet är områden som är viktiga för både unga och seniora yrkesverksamma. Och engagemanget kring hållbarhet kommer sannolikt bara att öka vilket sätter press på företagen. Den arbetsgivare som inte kan visa upp ett trovärdigt hållbarhetsarbete kommer att få det tufft i framtiden.

För första gången går det svenska streamingbolaget Spotify förbi Google och ligger nu etta i it-kategorin på listan över Sveriges populäraste arbetsgivare. Bland toppositionerna generellt dominerar svenska bolag som Ikea, Klarna, ICA och H&M, men nytt för i år är att de får sällskap av utmanaren Northvolt som tillverkar gröna batterier. Från att inte ha funnits med på listan alls seglar de direkt in på en sjätte plats – ett tydligt tecken i tiden som visar att bolag med en utpräglad hållbarhetsprofil premieras av talangerna.

Artikeln Hållbarhetsfrågan är här för att stanna är skriven av Claes Peyron, Managing Director Universum Sverige

Dela det här inlägget