Bli framtidens digitala ledare!

05/10/2020 12:06pm

Hur blir man en bra ledare i dagens digitala värld? Tillsammans med Nina Sandström, Learning Designer, Facilitator och medgrundare av The Hows, reder vi ut vad det innebär att vara en ledare i dag.

DIGITALISERINGEN HAR LETT till nya beteenden och behov hos människor. Vi har i dag större möjlighet att vara flexibla i våra jobb och mer eller mindre all kunskap är tillgänglig för alla. Det ställer nya krav på dig som ledare eftersom du måste anpassa ditt ledarskap efter denna förändring. Nina Sandström, Learning Designer, Facilitator och medgrundare av The Hows, förklarar att ledarskapet i dagens digitala samhälle handlar om att skapa trygghet, säkerhet och öppenhet.

– Det ledarskap som behövs i dag är motsatsen till det hierarkiska traditionella ledarskapet. Dagens ledare ska vara mer jämlik personerna i teamet, någon som flyter med, men som har annorlunda arbetsuppgifter. Det är en mångfacetterad roll som kräver människokännedom, säger hon och tillägger:

– Ledarskapet kräver mer transparens och mottaglighet, vilket innebär att det är viktigt att hela tiden ha tentaklerna ute, det vill säga att vara bra på att lyssna mellan raderna, ställa rätt frågor och våga lyfta konflikter.

NINA HAR PLUGGAT på både Hyper Island och Kaospiloterna, som är en organisations- och ledarskapsutbildning, och efter det jobbat med att leda och facilitera grupper. När hon får frågan om hur man blir en digital ledare säger hon att epitetet ”digital” egentligen är överflödigt, och att hon hellre pratar om att vara en ledare i den digitala världen.

– Jag tycker att det finns väldigt få bra moderna ledare i dag. Eftersom världen nu är digital och i konstant förändring är det viktigt som framgångsrik ledare att inte vara rädd för förändringen, utan beredd att jobba med den. Man måste tycka att utvecklingen är kul och se till att hänga på den.

”Jag jobbar mycker med att lära mina studenter att hela tiden våga lära sig nytt snarare än att lära sig något och tro att de är färdiga.”

MEN HUR SKA man som ledare hinna hänga med i utvecklingen? Och måste man alltid ligga steget före alla andra på företaget? Enligt Nina är det bra att ha koll på de digitala verktygen men hon betonar att det också är något man lär sig med tiden. Det viktigaste är att ha koll på de beteenden och behov utvecklingen för med sig och att arbeta med människorna.

– Den digitala transformationen går så snabbt att det är omöjligt att vara insatt i allt. Det kommer hela tiden nya saker att lära sig. Jag jobbar mycker med att lära mina studenter att hela tiden våga lära sig nytt snarare än att lära sig något och tro att de är färdiga. Det är något som också kan appliceras på ledarskapet. En ledare i den digitala världen behöver förstå att hen inte sitter på alla sanningar. Det handlar om att släppa taget om att kunna och förstå allt, säger hon och fortsätter:

– För att kunna göra det tror jag att det är väldigt viktigt att arbeta med sig själv, vilket är något som de flesta framtida yrken kommer att kräva. Och om man som ledare vill att medarbetarna ska känna sig motiverade att hela tiden utvecklas måste man själv gå i bräschen för det.

NÄR VI KOMMER in på hur ledarskapet kommer att se ut i framtiden och hur det framöver kommer att påverkas av den digitala transformationen säger Nina att det kan gå åt två olika håll: antingen blir det striktare eller ännu lösare i fogarna. Hon förklarar att digitaliseringen bidrar till mycket rädslor, exempelvis kring att alla kan se allt och att idéer lätt kan stjälas och att det i sin tur potentiellt skulle kunna göra ledarskapet mer kontrollerande.

– Men jag tror ändå att man som ledare helt måste ge upp det klassiska ledarskapet. Det är ingen som vill ledas av någon som pekar med hela handen längre. Jag tror snarare att den digitala transformationen kräver att vi blir ännu mer flexibla. Istället för att kontrollera tror jag på att öppna upp allt och bli mer transparent, samtidigt som man måste vara redo för konstant förändring och hela tiden anpassa sig efter den och teamets behov.

Dela det här inlägget