Längtan efter trygghet och äkthet viktigt för Generation Z

15/06/2023 1:05pm

Trygga arbetsgivare lockar dagens ungdomsgeneration i en omvärld präglad av inflation och krig. Med hjälp av beteendevetaren Lovisa Sterner undersöker vi vad trygghet betyder för Generation Z och hur längtan efter äkthet tar sig uttryck i arbetslivet.

I Universums studentundersökning 2023 är kompensation och trygg anställning det som unga talanger prioriterar högst när de väljer
framtida arbetsgivare. Att ha balans mellan arbetsliv och privatliv och flexibla arbetsvillkor fortsätter också att vara viktigt, likaså respekt
och vänlighet. Något som däremot sticker ut i årets undersökning är att techbolagen sjunker i attraktivitet medan branscher som anses kunna hantera
ekonomisk osäkerhet lockar, till exempel Försvarsmakten, SAAB eller stora banker.

– Självklart går det att koppla längtan efter en trygg arbetsgivare till omvärldsläget, dels inflationen dels att vi har ett krig i Europa, men det är inte hela förklaringen, menar Lovisa Sterner, beteendevetare och expert på yngre generationer och livsstilsfrågor, som jobbat på bland annat
Lunarstorm och Ungdomsbarometern.
– Dagens ungdomsgeneration, Generation Z som är födda 1995-2014, är präglad av trygghet, men det man stoppar in i själva trygghetsbegreppet ser lite annorlunda ut idag, fortsätter hon.

Lovisa Sterner beskriver hur dagens ungdomsgeneration ofta sett sina föräldrar jobba långa dagar och sena kvällar.
Det har gjort att generationen fått en annan inställning till arbete. De vill inte göra samma misstag utan välja annorlunda och ser till exempel hälsa och relationer som minst lika viktiga områden att prioritera. Men för att kunna göra de prioriteringarna krävs ett tryggt jobb och en stabil inkomst.
– Du behöver helt enkelt en trygg anställning och inkomst för att ha råd och möjlighet att satsa på till exempel hälsa och relationer, säger hon och fortsätter:
– Då kan det vara mer lockande att söka sig till en statlig arbetsgivare för att uppnå den tryggheten, jämfört med till exempel ett techbolag som är mer inflationskänsligt och säger upp anställda under sämre tider.

Längtan efter äkthet lockar unga talanger

I Universums studentundersökning går det att se att just techbolag sjunker i attraktivitet, medan branscher som anses kunna hantera ekonomisk osäkerhet lockar, exempelvis stora banker, Försvarsmakten och andra myndigheter.
– Förutom trygghet handlar valet av arbetsgivare också om sökandet efter det som är äkta, vilket generation Z
ofta är ute efter. När techbolagen blev stora så var det en bransch präglad av en start up-känsla. Här är allt möjligt
och du kan bli en del av något större, vilket lockade många unga. Nu har många av de arbetsgivarna blivit storbolag och talangerna söker sig till en ny sorts autenticitet, till exempel Försvarsmakten och andra statliga myndigheter, där man tänker sig kunna göra skillnad på riktigt.

Samtidigt visar Universums studentundersökning att vikten av värderingar kopplat till hållbarhet, både miljömässigt och socialt minskar, något Lovisa Sterner menar helt enkelt kan bero på att sådant ses som självklarheter idag. – Hållbarhet och liknande värderingsfrågor är så otroligt identitetsnära för den här generationen. Både den gröna och den sociala hållbarheten genomsyrar allting, det är en hygienfaktor, och det är ingen händelse att det är den yngre generationen som driver trenden med Conscious quitting.
Unga vill arbeta på värdedrivna företag med en positiv påverkan på omgivningen och det behöver vara på riktigt, inte bara tomma ord för då säger man upp sig, säger hon.

"Förutom trygghet handlar valet av arbetsgivare också om sökandet efter det som är äkta, vilket generation Z ofta är ute efter."

Från work life balance till work life blend

Balans mellan privatliv och arbetsliv är fortsatt viktigt enligt årets studentundersökning. Begreppet work life balance, att ha balans mellan jobb och fritid, har varit i fokus senaste åren, men nu börjar man allt mer prata om work life blend, något pandemin bidragit till att snabba på.
– Work life blend är precis vad det låter som, ungdomsgenerationen vill fortfarande ha balans mellan jobb och fritid men det handlar snarare om att man ser på arbetstid på ett annat sätt. Även om du inte går hem vid 15 kanske du går från kontoret, tränar en timme för att sen fortsätta jobba.
Uppgifterna ska bli gjorda men det är inte viktigt när du gör dem. Det är karaktäristiskt för den här generationen.

Lovisa Sterner, beteendevetare Foto: Press

Dela det här inlägget