Show me the money!

13/06/2022 11:54am

Trygghet i form av pengar väger tungt i en värld präglad av pandemi, krig och inflation. I alla fall om man ska tro dagens unga talanger som sätter framtida hög inkomst allt längre upp på prioriteringslistan. Samtidigt är det inte bara en svajig omvärld som påverkar – krossade lönetabun, ökad digital transparens och en marknad styrd av kandidaterna driver löneförväntningarna uppåt.

I Universums studentundersökning 2022 tar attribut som hög grundlön och framtida hög inkomst stora kliv framåt jämfört med förra året. Fortfarande är hållbarhet, balans mellan arbete och fritid och att jobba för ett högre syfte saker som talangerna söker efter hos en arbetsgivare – men lönerelaterade aspekter sticker ut. Vad beror det på?

STUDENTERNA Sophie Bönnelyche, Adam Åberg och Johan Hammarstedt diskuterade lönens betydelse och andra trender och insikter från undersökningen i ett panelsamtal under ett av Universums event i år, Universum Awards.
– Att allt fler unga akademiker prioriterar hög inkomst tror jag beror på flera saker. Dels är vi i ett maktskifte där arbetstagaren har en större förhandlingsstyrka än arbetsgivaren jämfört med tidigare, dels har det skett en kulturförändring där det inte riktigt finns något lönetabu som hindrar att man diskuterar lön med varandra. Detta drivs på av en ökad transparens online där det är enkelt att jämföra lön och löneanspråk med människor över hela världen med liknande profil och karriärsmål som en själv, säger Adam Åberg, MSc Business & Management på Handelshögskolan i Stockholm.

”Vår generation påverkas av livet som visas upp i sociala medier – och vill också leva så.” – Sophie Bönnelyche

VÅR DIGITALA VÄRLD med sociala medier i spetsen har också gjort att det är lättare att jämföra sig med andra vilket driver upp förväntningarna på lön och levnadsstandard, tror studenterna.
– Hållbarhet är min nisch och för mig är möjlighet att göra skillnad viktigare än hög lön. Men generellt tror jag att man inte nöjer sig lika lätt med det man har när till exempel influencers visar upp sina fina lägenheter och lyxiga resor i flödet. Vår generation påverkas av livet som visas upp i sociala medier – och vill också leva så. Det tror jag bidrar till att unga prioriterar hög lön i allt större utsträckning, säger Sophie Bönnelyche, MSc Innovation & Global Sustainable Development vid Lunds Universitet.

I FÖRKLARINGEN OM lönens ökade betydelse för young professionals finns också den så kallade ”great resignation”- vågen som lyfts i både svensk och internationell media. Efter över två år av pandemi har många haft tid att reflektera över sin arbetssituation och framtid, och det finns en stor rörlighet hos många arbetsgivare. Att det är talangernas marknad är studenterna överens om.
– Ja, jag tror att unga idag är väl medvetna om att det är kandidaternas marknad. Det gör att man vet sitt eget värde och bär med sig ett starkare självförtroende in i lönerelaterade situationer. Dessutom märker jag av en trend där unga idag inte är lika lojala mot en arbetsgivare, vilket kan göra beslutet att faktiskt byta jobb för ett bättre erbjudande enklare att fatta, säger Sophie Bönnelyche.

”Vad som händer i samhället och omvärlden har definitivt en stor påverkan på vad vi söker hos en arbetsgivare.” – Johan Hammarstedt

SOCIALA MEDIER, hög transparens och ökad tillgänglighet digitalt driver upp löneförvätningarna, men även omvärldsfaktorer som pandemi, krig och inflation finns med i ekvationen.
– Vad som händer i samhället och omvärlden har definitivt en stor påverkan på vad vi söker hos en arbetsgivare – under de senaste åren när ekonomin gått bra har en ökad trygghet skapat förutsättningarna för högre löner. Nu när vi står inför lite osäkrare tider kanske prioriteringarna skiftar framöver. Inom IT- branschen har en hög efterfrågan på kandidater skapat ett bra läge där man tillåts ställa lite krav på arbetsgivaren. Det finns mycket spännande jobb och den stora konkurrensen om arbetskraft har bidragit till en rörlig arbetsmarknad, säger Johan Hammarstedt, MSc Machine Learning på KTH.

ADAM ÅBERG UPPLEVER att omvärldsfaktorer som påverkar hans bransch i hög grad är inflationen, där det finns en vilja att säkerställa en hög inkomst för att kompensera för en osäker ekonomisk utveckling.
– För mig handlar det om att skapa förutsättningar för hela livet, att skapa en god ekonomisk grund inför framtiden när det gäller allt från lånelöfte till att bilda familj. För mig är hög lön viktigt här och nu för att trygga det jag vill göra längre fram, och så tror jag många resonerar – särskilt i tider med hög inflation.

”Jag hade nog tagit en högre lön framför worklife balance kortsiktigt för att utvecklas, lägga en grund för karriären och bygga en ekonomisk bas.” – Adam Åberg

HÖG LÖN OCH balans mellan arbete och fritid är två attribut som rankas högt i studentundersökningen. Men
går dessa två alltid att kombinera – och vad är egentligen viktigast?
– Jag prioriterar definitivt ett jobb där jag har tid över för vänner, familj och träning, men skulle jag bli erbjuden ett arbete utan worklife balance men med superhög lön hade jag kanske hoppat på det under en kortare period för att samla på mig erfarenhet och bygga en finansiell grund inför framtiden. Men långsiktigt ser jag inga fördelar med ett sådant typ av jobb, säger Sophie Bönnelyche.
– Jag hade nog tagit en högre lön framför worklife balance kortsiktigt för att utvecklas, lägga en grund för karriären och bygga en ekonomisk bas. Samtidigt finns det idag få jobb där det inte finns något trygghetsfokus alls, utan satsningar på till exempel social hållbarhet ökar stort. Det går självklart att göra mer, men då måste vi ställa krav på arbetsgivaren och visa att vi vill ha den här balansen – för annars söker vi oss vidare, säger Adam Åberg.

JOHAN HAMMARSTEDT tror att allt går i cykler, och att ett större fokus på lön är kopplat till att arbetet med trygghet och hållbarhet idag är så starkt etablerat i arbetslivet.
– Grundnivån har höjts. De flesta företag jobbar aktivt med hållbarhets- och jämställdhetsfrågor, det finns en konsensus om att worklife balance är viktigt och efter pandemin har många bolag börjat erbjuda en större flexibilitet med till exempel distansarbete. När allt detta redan finns på plats kan vi börja fokusera på andra saker, som i det här fallet lönefrågan. Men vem vet, mycket kan hända och om 10 år kanske situationen skapar helt nya förutsättningar och prioriteringar för både nyexaminerade och seniora på arbetsmarknaden.
– För 10 år sedan var det mer ett ställningstagande att jobba med till exempel hållbarhet, medan det idag är integrerat i alla delar av verksamheten. Du behöver inte längre välja mellan att jobba för ett högre syfte eller vara Gordon Gekko på en investmentbank. Det finns en stor samsyn kring hållbarhet och sociala frågor hos de flesta företag, vilket gör att morgondagens talanger kan gå in på arbetsmarknaden med ett annat perspektiv och andra förväntningar – där lönefrågan kan ta större plats, avslutar Adam Åberg.

Sophie Bönnelyche, MSc Innovation & Global Sustainable Development vid Lunds Universitet.

Sophie Bönnelyche

Adam Åberg, MSc Business & Management på Handelshögskolan i Stockholm.

Adam Åberg

Johan Hammarstedt, MSc Machine Learning på KTH.

Dela det här inlägget