Vad betyder det här priset för dig?

– Det betyder jättemycket, både för min framtida karriär men framförallt att jag med stöttning av Microsoft får möjlighet att fortsätta jobba med det jag brinner för – jämställdhet inom tech.

 

Läs hela intervjun med Olivia här.