Högre Syfte

RISE

”Företagen är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle”

2020-06-17

Text: Elsa Sjögren

Foto: Julia Sjöberg

Med hjälp av forskning och spjutspetskompetens hjälper RISE Sveriges bolag att bli mer konkurrenskraftiga, något som lockade Malin Johansson till forskningsinstitutet.

Kombinationen av affärstänk, samhällsnytta och spjutspetskompetens fick Malin Johansson att tacka ja till rollen som enhetschef på forskningsinstitutet RISE. RISE samlar unik expertis inom en mängd olika områden och samarbetar med företag, akademi och offentlig sektor för att stärka och stötta svenskt näringsliv och bidra till ett mer hållbart samhälle. På enheten Samhällstranformation tittar Malin och hennes kollegor på utmaningarna som samhället står inför, hur vi kan hitta fungerande lösningar och använda de resurser vi har på ett bättre sätt.
– Jag har fantastiska kollegor som kombinerar sin expertis med en förmåga att våga ifrågasätta både nutid och framtid – och alltid med utgångspunkt från empati och tillit.

Namn: Malin Johansson
Titel: Enhetschef.
Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet, Umeå universitet, examen 1999.
Vem inspirerar dig? ”Pia Sandvik, vd på RISE. Hon inspirerar mig med sin tydlighet, sin beslutsmässighet och sitt fokus framåt i en situation där vi står inför stora utmaningar.”

Driver samhället framåt

Malin tror att företag genom sitt driv och entreprenörskap har en unik förmåga att bidra till en hållbar samhällsutveckling. RISE är affärsdrivet men har samtidigt ett samhällsuppdrag att stötta Sveriges företag med tillämpad forskning och att göra bolagen mer konkurrenskraftiga. Och den kombinationen passade Malins engagemang och tro på entreprenörskapets kraft.
– Samhällsutvecklingen behöver drivas från alla håll, av myndigheter och kommuner såväl som av företagen. Företagens fördel är att det finns en förmåga att gå väldigt snabbt framåt. Om alla bolag börjar ta ansvar för hållbarhet kan vi få till en snabb och kraftfull förändring. Om man kan driva ett bolag som både tjänar pengar och är samhällsnyttigt, då blir det riktigt bra. Du måste inte jobba på en organisation för att göra gott, du kan verkligen göra skillnad även i bolag.

”Du kan göra skillnad även i bolag.”

Stöttar företag och näringsliv

Ett tydligt exempel på hur RISE tar ett samhällsansvar är att man nu under coronakrisen ställer om delar av sin verksamhet. Man bidrar med specialistkompetens inom olika områden, och arbetar bland annat med att kvalitetssäkra skyddsutrustning för vården samt med stöd för digitalisering av såväl skolan som vård och omsorg.
– Min enhet tittar på hur upplevelsen av den här situationen blir och hur vi ska jobba med kriser av det här slaget för att det ska bli så bra som möjligt för medborgarna.

RISE

RISE är en internationellt ledande institutskoncern. På RISE står kreativiteten i fokus och du som medarbetare får stor frihet att utforma ditt arbete. Hos oss får du arbeta med framtidens lösningar och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Antal medarbetare: 2 800.

Medarbetarnas bakgrund: Bland akademiker främst forskarutbildade och civilingenjörer.

Dela det här inlägget

RISE Placeringar

Högre Syfte

Artiklar du kanske gillar:

Kajsa Malmberg klädd i laboratoriumrock i labbet på RISE.
RISE
”Det fanns inget annat mål för mig – jag skulle till RISE”
Läs mer
Postnord
”Social hållbarhet kommer bli ännu viktigare i framtiden”
Läs mer
Postnord
”PostNord är en del av en stor och snabb samhällsförändring”
Läs mer
Tom Clignez står lutandes mot en lycktstolpe ute på gatan. I bakgrunden skymtas en buss i förbifarten.
Tietoevry
”Vi strävar efter att ha balans mellan människa, affär och teknik”
Läs mer