Nominerade 2021

Umeå kommun

Intern utveckling är i fokus på Umeå kommun

2020-09-08

Text: Elsa Sjögren

Foto: Samuel Pettersson

Umeå kommun fortsätter att locka till sig unga talanger. Regionen växer, och som arbetsgivare satsar kommunen på möjligheter till intern utveckling och på att bygga över verksamhetsgränserna.

En stor variation på aktiviteter och insatser för att stärka Umeå kommuns arbetsgivarvarumärke har gett resultat. I år är de nominerade i kategorin Årets
kommun. Camilla Högdahl är personalchef på samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsledningskontoret, och hon tror att kombinationen helhetstänk och branschtänk är en av framgångsfaktorerna.
– Vi tänker på Umeå kommun som en arbetsgivare och vi tänker branschvis. En annan viktig strategi är att jobba inåt och ha våra medarbetare som ambassadörer. Det interna arbetet spiller sedan över på det som visas utåt. Umeå kommun har under senare tid varit mer synlig hos de här grupperna och även på andra orter, så jag tror att fler har fått upp ögonen för oss, säger Camilla.

Namn: Camilla Högdahl

Titel: Personalchef, samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsledningskontoret.

Utbildning: Personalvetarprogrammet, Umeå universitet, examen 1994.

Smultronställe i Umeå kommun: ”Bäcksjön.”

Interna karriärvägar

Just nu ligger fokus på att ta fram en plan, struktur och budget för framtida aktiviteter. Medarbetarnas delaktighet är en fortsatt stor del av employer branding-arbetet framåt.
– Vi har beslutat om kompetensförsörjningsplaner och tagit fram kommunikations och aktivitetsplaner. Vi tittar på att förnya samarbetet mellan förvaltningar liksom introduktioner som ger nya medarbetare en god start, säger Camilla och fortsätter:
– Man ska kunna utvecklas här på Umeå kommun. Därför jobbar vi mycket med interna karriärvägar och intern rörlighet. Vi kommer att fortsätta jobba med det som våra medarbetare ser som positivt hos oss för att sedan använda det i externa kanaler. Det är en modell jag tror på.

Trivsel i närmaste arbetsmiljön

Medarbetarnas hälsa och arbetsglädje är viktig på Umeå kommun. Utöver satsningar på inspiratörer, träningskort och sociala aktiviteter jobbar man mycket med att bygga över verksamhetsgränser och fokusera på den närmsta arbetsmiljön.
– Trivsel och arbetsglädje handlar mycket om arbetsmiljön, kollegorna och den närmaste chefen. Därför blir ledarskapet viktigt och mycket jobb sker på enhetsnivå.

En kommun som växer

Umeå kommun har i flera år jobbat med att öka synligheten bland ingenjörer och tekniker, men på kommunen, som är regionens största arbetsgivare, finns många fler yrken representerade. Möjligheten att jobba för en kommun och göra något bra för dess medborgare är något som många anställda lyfter som spännande och intressant, menar Camilla. Hon jobbar på samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär att man måste ta hänsyn till en mängd faktorer så som miljö, näringsliv, stad och landsbygd.
– Vi bygger ett samhälle och det finns en stor variation i arbetet. Man behöver hantera komplexa frågor såväl som enkla och här finns en mångfald på flera plan. Umeå växer fortfarande och kommer att fortsätta göra det. Det händer saker hela tiden och blir aldrig tråkigt.

Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Hos oss kan du göra skillnad. Genom öppenhet, tillit och ständiga förbättringar skapar du välfärd och samhällsnytta för kommunens medborgare. Med jobbet följer goda utvecklings-möjligheter. Vill du vara med?   Läs mer: www.umea.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Trafikverket – på uppdrag av svenska folket
Läs mer
Carolina Emanuelsson står utomhus med vatten i bakgrunden.
Arbetsförmedlingen
Nya grepp ger framgång för Arbetsförmedlingen
Läs mer
Malmö 200618
Emmeli Häggström på One Nordic.
ONE Nordic
ONE Nordic bygger det nya energisamhället
Läs mer
EY
”Medarbetarna är inte bara viktiga – de är fundamentala”
Läs mer