Nominerade 2022

PostNord

PostNord har stärkt sitt arbetsgivarvarumärke i raketfart

2021-11-26

Estimerad lästid ca 2 min

Två medarbetare från PostNord står i en rulltrappa och tittar in i kameran med ett leende.

Nominerad 2022

Årets employer branding-företag

Foto: Patrik Lundin

PostNord som arbetsgivare är i fokus när företaget gör sin största transformationsresa någonsin. Den framgånsrika utvecklingen av arbetsgivarvarumärket har resulterat i att företaget nu är nominerat till Årets employer branding-företag.

Marit Gisslar, Chef Rekrytering & Employer Brand och Petra Almert, Employer Branding Specialist på PostNord i Sverige, driver employer branding-arbetet på PostNord. Tillsammans vill de göra skillnad för att säkerställa kompetensförsörjningen inom bolaget. De menar att det är ett kontinuerligt arbete som involverar och engagerar alla medarbetare inom organisationen, vilka är nyckeln till att de lyckas i sitt arbete.
– Vi är i början av vår resa och har gjort mycket rätt i vår kommunikation till utvalda målgrupper. Employer branding går nu tvärs igenom allt vi gör och vi får positiva resultat i olika undersökningar. Det går i raketfart! Samtidigt är det ett långsiktigt arbete där en viktig del är det fortsatta fokuset på att fånga upp och arbeta nära våra ambassadörer ute i organisationen, säger Marit.
– Vi strävar efter att kommunicera en ärlig och transparent bild av oss som arbetsgivare genom att medarbetare får berätta om hur det är att arbeta på PostNord. Vi har också lyckats lyfta fram andra spännande områden utöver vårt samhällsuppdrag som vi är stolta över, säger Petra.

Marit Gisslar

Titel: Chef Rekrytering & Employer Brand.
Utbildning: Kommunikationsvetenskap, Högskolan i Jönköping, examen 1996.

Petra Almert

Titel: Employer Branding Specialist.
Utbildning: Internationell projektledare/reklam och media, Institutet för internationell utbildning, examen 1998.

PostNord som attraktiv arbetsgivare

PostNords transformationsresa ställer också nya krav på cheferna att leda i förändring. Därför utbildas 1 700 chefer för att säkra ett kommunikativt, konsekvensbaserat och situationsanpassat ledarskap i hela organisationen.
– I ledarskapsutbildningen ingår satsningen på ABC-ledarskapet – accountable, brave och committed – som stödjer det ledarskap vi vill ha och där alla medarbetares bidrag har stor betydelse för att vi ska lyckas, säger Marit.

 

 

Det satsas också på karriär- och kompetensutveckling. Ett område är kundservice som investerat i ett internt traineeprogram för framtida ledare.
– Programmets främsta syfte är att utbilda medarbetare för att klara av den krävande teamchefsrollen och att erbjuda en karriärutveckling för våra medarbetare. Det har tagits emot väldigt positivt internt, berättar Petra.

Återvändare lockas tillbaka

På PostNord finns flera exempel på medarbetare som har visat intresse att komma tillbaka och vara en del i de spännande förändringar och utvecklande projekt som pågår. Dessutom kan detta ge goda möjligheter att utvecklas internt.
– Många spännande affärsprojekt uppmuntras och drivs av oss själva samtidigt som vi tar in samarbetspartners i andra projekt. Det är en stark attraktionskraft, berättar Petra.
– Vi vill gärna se mer av boomerang-effekter, eftersom det är ett mervärde för både PostNord och återvändaren som med ny kunskap och erfarenhet i vår tillväxt. Samtidigt är de också snabbt på banan med en gedigen plattform och ett redan etablerat nätverk internt, säger Marit.

Så vad gör er till ett framtidsföretag?

– PostNord driver innovativ affärsutveckling för att möta framtidens behov. Våra satsningar ställer nya krav på våra chefer och medarbetare. Dels att som chef leda i förändring, dels kompetensutveckling inom flera områden. Det gör oss till en väldigt spännande arbetsgivare för den som vill vara en del av resan och bidra, avslutar Marit.

Text: Eva Rydinger

PostNord

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2022 hade koncernen cirka 26 300 anställda och en omsättning på 40,2 miljarder SEK. Läs mer www.postnord.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

PostNord
PostNord stärker sin position genom medarbetarna
Läs mer
PostNord
Medarbetarna är PostNords sanna varumärkesambassadörer
Läs mer
PostNord
PostNord har stärkt sin position som arbetsgivare
Läs mer
PostNord
Nya perspektiv viktiga på PostNords förändringsresa
Läs mer