Vinnare Employer Branding Awards 2020

BDO

Relationsorienterade medarbetare bygger BDO

2020-12-03

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Lo Birgersson

Årets EB Företag

Relationsbyggande och engagerade medarbetare med kunden i absolut fokus gör BDO till en efterfrågad aktör och rådgivare i revisions, redovisnings- och skatterelaterade frågor. Något som även präglar och gör employer branding-arbetet framgångsrikt.

BDO är världens femte största revisions- och rådgivningsbyrå med drygt 80 000 anställda varav cirka 700 medarbetare på ett 20-tal kontor i Sverige. Daniel Wetterling är HR-ansvarig för BDO i Sverige och han lyfter flera fördelar med att jobba på den partnerägda byrån.

– Att vi arbetar i nära team som består av medarbetare på olika nivåer och partners, och över affärsområdesgränser bidrar till flexibilitet, snabbare individuell utveckling och den familjära stämning som präglar vår organisation, säger Daniel.

Når ut till allt fler 

BDO har varit i stark tillväxt under lång tid och nu har de korats till Årets employer branding-företag.

– Vi är oerhört glada över priset och nöjda med att allt arbete vi lagt ner har gett resultat. Att ledningen aktivt stöttat i frågan har varit avgörande. Vi har en öppen, rak och tydlig dialog internt. Vi säljer medarbetarnas kompetens och kunskap och därmed är vår förmåga att rekrytera och utveckla våra medarbetare en grundförutsättning för vår affär, säger Daniel och fortsätter:

 

– Vi som företag vill vidare och ta flera kliv framåt – även på kompetensmarknaden. Kännedomen om BDO som arbetsgivare i Sverige är relativt låg. Däremot är vi mycket framgångsrika i att rekrytera bland de som känner till oss. Det är därför ett av våra mål – genom att öka kännedomen om oss kan vi öka kompetensbasen, och det gör vi bland annat genom att samverka internt kring frågan.

 

 

Vi som företag vill vidare och ta flera kliv framåt – även på kompetensmarknaden

Digitalt arbetssätt fullt ut

BDO har under året ställt om en större del av verksamheten till ett digitalt arbetssätt på grund av den pågående coronapandemin. De erbjuder stöd i form av digitala workshops, föreläsningar och appar avseende bland annat distansarbete, mental hälsa, ergonomi och träningspass. Och hela det omfattande årliga utbildningsprogrammet har genomförts digitalt.

– Vi har anpassat oss och lyckats upprätthålla leverans, utveckling och lärande på ett positivt sätt. Vår flexibilitet inom BDO har varit avgörande under coronapandemin och jag är mycket imponerad över hur snabbt medarbetarna har anpassat sig, säger han och fortsätter:

 

– Den vanliga sociala interaktionen vi tappar försöker vi kompensera genom att vara aktiva med interna kommunikationskanaler och digitala mötesplatser, och att tydligt understryka vikten av en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare men även inom arbetsgruppen. Vi strävar efter att behålla närheten och den personliga prägeln och det är viktigt att hela tiden finnas där och vara stöttande i olika frågeställningar.

Medarbetarna intervjuas

Varje vecka under hösten har en ny medarbetare intervjuats och delat med sig av sina erfarenheter av att jobba hemifrån.

– Det är ett uppskattat och personligt sätt att sprida idéer och erfarenheter internt, avslutar Daniel.

 

 

Daniel Wetterling

Titel: HR Director.

Utbildning: Kandidat i internationella arbetslivsstudier, Göteborgs universitet, examen 1999.

Ledstjärna: ”Jag vill kunna stå för det jag säger och därför är en ärlig, öppen kommunikation och stark integritet viktigt för mig.”

Favoritplats: ”Var som helst i sadeln på motorcykeln, men gärna på väg ner mot Rivieran och på kustvägarna i Frankrike eller Italien.”

BDO

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. BDO har cirka 700 medarbetare och finns representerade på ett drygt 20-tal orter i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultationsorganisation med drygt 88 000 medarbetare fördelade på 1 600 kontor i 167 länder.
Läs mer: bdo.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun satsar på aktivt medarbetarskap
Läs mer
UC
Tydligt samhällsansvar på UC
Läs mer
Orange Cyberdefense
Orange Cyberdefense ska säkra den digitala framtiden
Läs mer
Kronofogden
Kronofogden satsar stort inför framtiden
Läs mer