Nominerade 2021

SCB

SCB:s statistik bidrar till samhällsnyttan

2020-11-30

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Patrik Lundin

SCB är en expertorganisation som arbetar med att utveckla, framställa och sprida statistik. HR-chefen Maria Svedberg och hennes team utvecklar det digitala arbetssättet för nya och befintliga medarbetare.

Statistikmyndigheten SCB har ett regeringsuppdrag. 700 medarbetare i Örebro och 400 i Stockholm förser användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Maria Svedberg, HR-chef, började hösten 2019 och lockades av myndighetens samhällsviktiga uppdrag och den förändringsresa som de befinner sig i.
– Det interna intresset och engagemanget för förflyttningen är stort bland många medarbetare. Jag leder ett HR-team som bidrar till förändringsarbetet. Och att det finns ett stort intresse från ledningsgruppen för de här frågorna är otroligt viktigt, säger Maria.

Maria Svedberg

Titel: HR-chef.
Utbildning: Fil. kand. personal- och arbetslivsfrågor, Mitthögskolan, examen 2000.
Inspireras av: ”Omvärlden. Det gäller att lyssna in och anpassa sig efter vad som faktiskt händer här och nu.”

Välkomnar nya medarbetare

Employer branding-arbetet på SCB har tagit extra fart under 2020. Maria och hennes team har bland annat tagit fram och lanserat ett pre-och onboarding-koncept med fokus på digitala lösningar.
– Vi har skapat en välkomstsida med samlad information för våra nyanställda. Tidigare fick de nyanställda ett separat mejl men nu kan de ta till sig mer information innan de börjar hos oss. Som en del av introduktionen skapar vi även moduler för e-learning. Ett exempel är en miljöutbildning som redan är igång, säger Maria.

I rådande coronapandemi har SCB jobbat fram en struktur kring det digitala arbetssättet.
– Med coronapandemin öppnar sig möjligheter att hitta nya arbetsmetoder och sätt för hur vi kommunicerar, jobbar och förflyttar oss. Olika team och enheter är exempelvis noga med att ha kameran på för att se varandra när de arbetar på distans. Vi har stående fikapauser, digitala after works och till och med bokklubbar på distans. Vi har även tagit fram en digital arbetsmiljödialog, för att ha ett verktyg att jobba i med dessa frågor även om vi inte ses så mycket fysiskt just nu, säger Maria.

Grundläggande kultur

Fyra förhållningssätt utgör grunden för myndighetens kultur: mod, tillit, handlingskraft och ansvarstagande.
– Vi jobbar aktivt med att väva in kulturen i verksamheten så att det blir en del av ledning och styrning. Ett av kriterierna är tillit. Att ha tillit till varandras kompetens och goda vilja är viktig, varje medarbetares arbete bidrar till helheten. Vi har exempelvis dialog om olika dilemman med våra medarbetare. Att man hela tiden har med sig den grundläggande inställningen att man vill varandra väl. Vi tycker också det är viktigt att samarbeta mellan enheter och avdelningar för att
ständigt kunna utveckla och förbättra oss, säger Maria.

Högutbildad kompetens

Som ett led i att locka studenter och nya medarbetare till SCB är de sedan länge aktiva på arbetsmarknadsdagar och erbjuder praktikplatser.
– Vi är en expertorganisation med högutbildad kompetens. De som jobbar med statistik hos oss har en hel organisation fylld med
expertkunskap inom sitt område att få hjälp och stöd av, säger Maria.

SCB

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Vi är 1 300 medarbetare som utvecklar, framställer och sprider statistik. Vi finns i Stockholm och Örebro där gd och myndighetsledningen också finns.

Läs mer: www.scb.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Lantmännen
Globalt från jord till bord på Lantmännen
Läs mer
Svenska Bostäder
Svenska Bostäders uppdrag skapar intern stolthet
Läs mer
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen lockar nya målgrupper
Läs mer
Samsung
”På Samsung uppmuntras vi att förverkliga våra idéer”
Läs mer