Universum Awards 2020

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft kraftsamlar för framtiden

2020-09-28

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Anna Lintzén

Universum Awards 2020

Årets hederspris

Stora företagsetableringar och ökad inflyttning gör att Skellefteå befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Det bidrar till att Skellefteå Kraft förstärker verksamheten och driver utvecklingen mot 100 procent förnybart.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med målet att nå en 100 procent förnybar energiproduktion till 2025. Personalchefen Eva Lindberg berättar om den pågående samhällsutvecklingen i Skellefteå.
– Det händer mycket just nu och vi erbjuder intressanta och utmanade jobb i en samhällsviktig bransch. Northvolts batterifabrik är snart igång, och en så stor etablering påverkar samhället; kommunen behöver exempelvis bygga nya bostäder, skolor och förskolor. Ett växande invånarantal och fler industrier behöver el, fibernät och värme när staden växer, och det kan vi leverera, säger hon.

Eva Lindberg

Titel: Personalchef.
Utbildning: Personalvetare, Umeå universitet, examen 1997.
Boktips: ”Michelle Obamas bok ’Min historia’ var oväntat bra. Den sista delen var extra intressant och handlade om hennes perspektiv på familjens tid i Vita huset.”

Ett enat budskap

Årets hederspris inom employer branding delades ut till Skellefteå Kraft. Eva lyfter det nära samarbetet mellan avdelningarna kring både arbetsgivarvarumärket och varumärket som en framgångsfaktor. Employer branding-arbetet är väl förankrat såväl i ledningsgruppen och styrelsen som hos medarbetarna.
– Oavsett om vi riktar oss till samhället, våra kunder, ägare eller befintliga och potentiella medarbetare har vi samma budskap. Vi uppträder som en enhet, och det tror jag är viktigt. Det ger igenkänning och svarar på vad Skellefteå Kraft står för. Vi är alla med och jobbar för 100 procent förnybart, och det bygger stolthet internt, säger Eva.

Delegerat ansvar

Tid och energi läggs på att rekrytera nya medarbetare, men också på att behålla de man redan har så att de trivs och fortsätter att utvecklas. Skellefteå Kraft har utvecklat ett arbetssätt med ständiga förbättringar där idéer och förbättringsförslag tas på allvar.
– Vi försöker delegera både mandat och beslut så långt som det är möjligt, och det uppskattas av medarbetarna och ger goda resultat. Ett exempel är när våra ekonomer som sköter bokslutsprocessen valde att titta på varför det tog så lång tid att få fram alla underlag. Sedan dess har de gjort förbättringar som har lett till att processen har kapats tidsmässigt med 50 procent, utan att tappa i kvalitet och med mindre stress för medarbetarna. Likaså har driften och underhållet av våra vindkraftparker effektiviserats genom nya arbetssätt.

Samhällsviktig bransch

Som ett led i att behålla attraktiviteten jobbar Skellefteå Kraft aktivt med arbetsmiljöfrågor, utvecklingsmöjligheter och personalförmåner. Kompetensförsörjning är ett gemensamt fokus och finns med i varje affärsområdes verksamhetsplaner.
– Hälsa, miljö och säkerhet står högst upp på vår agenda i allt vi gör och i alla beslut. Vi ser till att ha en arbetsmiljö som gör att man kan kombinera familj och fritidsintressen och hitta en form av balans i livet. Vår likabehandlingsgrupp har HBTQ-certifierats och vi har nyligen introducerat personalförmåner som vårdförsäkring och förmånscykel, tre exempel på åtgärder som främjar ett hållbart arbetsliv, avslutar Eva.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Verksamheten består av såväl produktion som teknisk utveckling, försäljning och leverans.   Antal medarbetare: ca 680.   Rekrytering: För att säkerställa utveckling, produktion och underhåll i våra verksamheter söker vi bland annat ingenjörer med energibakgrund.   Läs mer: www.skekraft.se/jobb

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Mirjam Bellgran, personalchef, Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft är i förnybara energins epicentrum
Läs mer
Midroc
Så skapas den interna kulturen på Midroc
Läs mer
JM
Starka ambassadörer ger framgångar för JM
Läs mer
Boliden
”Boliden har stor betydelse för samhällsutvecklingen”
Läs mer