Framtidsföretagen

Framtidsföretagen presenterar resultatet från Sveriges största studentundersökning, FöretagsBarometern, och listar landets mest attraktiva arbetsgivare.

FöretagsBarometern besvarades i år av över 25.000 studenter inom ekonomi, juridik, data/IT, samhälls-vetenskap och teknik samt de som studerar till fastighetsmäklare, läkare, lärare, sjuksköterskor och farmaceuter.

 

Studentundersökningen genomförs av Universum och bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om studenternas attityder till arbetsliv och karriär. Undersökningen består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

Metod

Arbetsgivarlistan
En central del av FöretagsBarometern är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen fick först välja sina mest intressanta arbetsgivare och sedan utifrån dessa välja sina fem ideala arbetsgivare från en given lista. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer branding-arbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderade på listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.

 

 

Datainsamlingen
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för FöretagsBarometern 2019 varade från och med oktober 2018 till januari 2019.

 

 

Viktning
Datamaterialet återspeglar den totala studentpopulationen i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med uppsatta mål baserade på studieområden och lärosäten skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad.

 

Det vill säga om ett universitet inom ett lärosäte har 15% av alla studenter i Sverige, men är representerad med 18% i vårt datamaterial, viktas svar från detta universitet till 15%. Detta medför att inga universitet är över-representerade i jämförelse med den totala populationen av lärosäten.

Vill du veta mer om FöretagsBarometern?

Kontakta då undersökningsansvarig Jennifer Lees

BILD + länk till jennifer.lees@universumglobal.com

Artiklar som du kanske gillar

Volvo Cars
Jag trivs så bra att jag ofta jobbar lite för mycket
Läs mer