Ett ledarskap i alla led

För att man som arbetsgivare ska kunna driva ett välmående företag behövs ett bra ledarskap, ett ledarskap som är närvarande och tydligt i alla led. Att se till att medarbetare utvecklas, når sin fulla potential och känner tillit är viktigt för att engagera och hålla kvar sina anställda. Modernt Ledarskap låter arbetsgivare berätta om sin syn på ledarskap och vad som inspirerar just dem.

Anna-carin Elfström ståendes framför en hylla full av essitys färgglada produkter som Tena och Libress.
Essity

”Bra ledarskap sprider sig som ringar på vattnet”

Det här är det bästa jobbet man kan ha.

02/07/2019 Läs mer