Branschbäst Student

Vattenfall

Vattenfall leder utvecklingen mot en hållbar elmarknad

2020-06-16

Text: Manja Bååth

Foto: Felicia Yllenius

Visionen om ett fossilfritt liv inom en generation, är en av flera anledningar till att många nu söker sig till Vattenfall, menar Markus Bäck.

Vattenfall vill leda utvecklingen mot ett fossilfritt liv – en resa som allt fler vill vara med på.
– Vattenfall har alltid gjort mycket bra saker, men ibland har dessa tyvärr hamnat lite i skymundan. De senaste åren har vi dock blivit bättre på att lyfta fram vår vision och kommunicera hur vi kan åstadkomma förändring, vilket har fått en väldigt positiv effekt både internt och vad gäller allmänhetens syn på Vattenfall, säger Markus Bäck, Head of Wind and Customer Organization, på Vattenfall.

Markus Bäck

Titel: Head of Wind and Customer Organization Nordics.
Utbildning: Industriell ekonomi, Linköpings universitet, 2011.
Vad blir du inspirerad av? “Utmaningar. Att sätta höga mål för att sen utforska och hitta en bra väg att nå dit.”

En marknad och verksamhet i förändring

Markus ansvarar för optimering av Vattenfalls Nordiska vind- och kundportfölj på den fysiska elmarknaden. Till sin hjälp har han tre team; ett som jobbar med optimering av Vattenfalls kundportfölj, ett annat som sköter vindoptimering och balanshantering och ett tredje som ansvarar för hantering av balansansvarskontrakt. Elmarknaden genomgår stora förändringar just nu, vilket avspeglas tydligt i Markus verksamhet där många spännande saker är på gång.
– Den ökade andelen förnybar kraft i det Europeiska kraftsystemet har gjort elmarknaden mer föränderlig och snabbrörlig. Det ställer högre krav på automatisering och skapar ett stort behov av ny kompetens inom dataanalys, machine learning och algoritmutveckling.

Ny teknik skapar utmaningar och möjligheter

Ny teknik och förnybar kraft medför nya utmaningar för kraftsystemet, men också lösningar på både nya och gamla problem. Just nu pågår ett stort förändringsarbete på marknaden där man bland annat försöker ta fram nya systemtjänster som är mer anpassade för flexibel förbrukning och förnybar produktion.
– Med en kombination av modern vindkraft, vattenkraft och flexibel förbrukning kan vi skapa ett väldigt kostnadseffektivt och stabilt kraftsystem. Men det kräver att vi som marknadsaktör anpassar våra processer och rutiner, samt att vi tillsammans med ansvariga myndigheter ser till att utveckla och anpassa marknaden för att möta de nya behoven, förklarar Markus.

“Vi har möjlighet att åstadkomma förändring på riktigt”

En populär arbetsgivare

Vattenfall är en populär arbetsgivare bland studenter och young professionals. Anledningen till detta tror Markus är en kombination av flera saker.
– Möjligheten att jobba med samhällskritisk infrastruktur tilltalar nog många och även det faktum att vi verkar i en högteknologisk bransch. Men jag tror också att vår ambition om att bidra till ett fossilfritt samhälle lockar, eftersom många vill känna att de kan vara med och göra skillnad. Att vi inte bara ser till vår egen affär utan försöker använda vår kunskap och expertis för att åstadkomma förändring även i bredare perspektiv är något som uppskattas av många. Ett exempel på detta är Hybrit – ett samarbete mellan Vattenfall, SSAB och LKAB för att elektrifiera svensk stålproduktion och kraftigt sänka våra koldioxidutsläpp. Som en stor och viktig aktör har Vattenfall möjlighet att åstadkomma förändring på riktigt, vilket är väldigt häftigt.

Vattenfall

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nättjänster, entreprenad och konsulttjänster. Vattenfall har verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Läs mer:https://group.vattenfall.com/se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Vattenfall
”Det är spännande att jobba med miljö- och energifrågorna”
Läs mer
Vattenfall
Visionen om en fossilfri framtid styr Vattenfall
Läs mer
Gustav Frid står utanför Vattenfalls lokaler, lutad mot ett stort fönster.
Vattenfall
”Det finns många möjligheter för mig att verkligen göra skillnad”
Läs mer
Trafikverket
”Jag omringas av kompetenta och erfarna människor”
Läs mer