5 leveranser är fler än 4 timmar

18/03/2020 2:23pm

I en värld som varje sekund, minut och timme kliver djupare in i digitaliseringen måste företag anpassa sig i samma höga tempo. Ny teknik som möjliggör nya arbetssätt, strukturer och hela affärsmodeller har lett till ett skifte där bakåtsträvarna fortsätter att mäta input, medan de som hänger med fokuserar på output.

Teknikutvecklingen har blivit en ostoppbar kraft som hela tiden vinner ny mark och nya användningsområden. Och utvecklingen är exponentiell; klivet från svartvit tv till färg-tv och sedermera de första persondatorerna gick ganska trögt, men tittar man på de senaste åren pekar kurvan nästan spikrakt uppåt. Och den lär inte plana ut.

– Så länge tekniken tillför någonting för oss människor kommer den alltid att vinna, och fortsätta att utvecklas. Men på samma sätt kommer den teknik som inte tillför snabbt att dö ut, säger Emma af Robson.

Namn: Emma af Robson

Gör: CSO och co-founder, Warpin’ Media

Utbildning: Ekonomi/marknadsföring, IHM Business School och Hawaii Pacific University, examen 2005.

Mest använda pryl: Bose-hörlurarna.

 

Namn: Caroline Roth

Titel: CEO och co-founder, Warpin’ Media

Utbildning: Marknadsföring, Stockholms universitet, Pace University och Berghs, examen 2002.

Mest använda pryl: Min telefon är cool, Google Pixel

För ett par år sedan grundade hon och Caroline Roth Warpin Media, ett företag som bryter is i den ocean av ny teknik som vi andra navigerar, hamnar vilse och inte sällan, går på grund i. Med den immersiva marknaden som hemmaarena, där virtual, augmented och mixed reality är nyckelspelarna, arbetar de strategiskt med att stärka och utveckla företags varumärken i både befintliga och nya kanaler.

– Generellt sett ligger svenska företag bra till, sett till såväl marknadsföring och kommunikation som innovation. Stockholm kallas välförtjänt Silicon Valley of the north, men ingen har någonsin råd att känna sig färdig. Människan hade kunnat säga ”nu är vi nöjda” när man lärde sig att kontrollera elden, säger Caroline.

Med den stegrande teknikutvecklingen förändras hela samhällen, och inte minst arbetsplatserna i dem, något annat vore konstigt. Med ett headset och en kamera kan möten mellan Melbourne och Motala genomföras som om ni satt i samma rum, medan såväl budgetar som miljön besparas många flygresor. Och det där är egentligen gammalt och välbeprövat redan i dag. Bland det som väntar runt hörnet finns bland annat öronimplantat som direktöversätter främmande språk och låter användaren konversera fritt med människor från världens alla hörn, och skärmar som mer eller mindre är som tagna ur science fiction Minority Report från 2002.

– Tekniken finns redan, det ligger inte alls långt bort att nå konsumenter. Många av de nya innovationer som kommer till marknaden är i sig inte nya saker, utan de utnyttjar befintliga tekniker och det som redan finns och gör det bättre. Till exempel som att förfina våra egna sinnen, säger Emma.

När det gäller den framtida arbetsmarknaden är de båda överens om att mobilitet och frihet, som redan efterfrågas i hög utsträckning, kommer att vara en självklarhet och hygienfaktor. Begrepp som arbetstid och arbetsplats kommer att omdefinieras, om inte suddas ut.

– Du har alltid med dig din telefon och dator i dag, och med det har du oftast allt du behöver för att sköta ditt jobb – varifrån som helst, säger Caroline.

Och det är en av de viktigaste premisserna för arbetsgivare på den framtida marknaden. All information finns tillgänglig överallt – och då rubbas tidigare konstanter, som var och när arbetet ska utföras. För arbetsgivare behöver detta inte medföra något ont, tvärtom skapar det möjligheter – det handlar om att våga skifta fokus och fokusera på rätt mätvärden. I den gamla skolan, och för all del den många fortfarande lever efter, stämplar medarbetarna in, gör sina åtta timmar, stämplar ut och så ser man vad resultatet blev. Det viktigaste är de åtta timmarna. Helt fel, om du frågar Emma och Caroline.

– Alla presterar olika bra i olika miljöer, vissa är kontorsmänniskor men andra hatar det. Som företagsledare måste du se till de individuella behoven och fokusera på resultatet – outputen. Gör du ett bättre jobb när du är hemma? Perfekt, då vet vi det, säger Caroline.

Men där många ser möjligheter brukar desto fler se hot. Och den konstanta tillgången till information och att hela tiden vara kontaktbar medför definitivt risker.

– Det finns nackdelar med all utveckling och alla framsteg. Att mäta output snarare än input är positivt på det sätt att det inte sätter någon press på personen att fysiskt behöva vara närvarande, men däremot på att hen måste leverera mer eller mindre konstant. Det kan göra att vissa upplever en stress, säger Caroline.

– Det gör det ännu viktigare för företag att sätta tydliga, konkreta och inte minst uppnåbara mål – vad ska levereras och när? fyller Emma i.

– Ett stort ansvar kommer att ligga på individen. Att som medarbetare själv identifiera hur man kan bli en bra tillgång för arbetsgivaren. Sen gäller det för bolagen att dels lyckas attrahera sådana personer, dels låta dem jobba på sitt sätt. Då kan det bli magi, avslutar Caroline.

Det kännetecknar framtidens företag

De mäter output

Den gamla skolans metod var att mäta input – hur många timmar medarbetarna sitter på kontoret. Allt fler förstår vikten av att istället titta på outputen – vad som faktiskt levereras, oberoende av antal lagda arbetstimmar eller var arbetet utförts.

De är kulturbyggare

De bolag som har en stark framtidsanda och anstränger sig, följer med i utvecklingen och anpassar sig lägger också tid och resurser på att bygga en stark internkultur. Att medarbetarna kan identifiera sig med företaget och trivs på arbetsplatsen leder till resultat.

De har direktlina med slutkunden

Företag måste bli bättre på att känna och kommunicera med sina konsumenter. De måste veta vilka de är, var de finns och framför allt äga relationen till dem och kommunikationen med dem.

De vågar gå sin egen väg

De som slutar stirra sig blinda på konkurrensen kommer att gå längst. Istället för att hela tiden titta åt höger och vänster och försöka vara så snabba som möjligt att möta sina konkurrenters idéer, och istället vågar gå sin egen väg, göra fel, lära sig och göra om som kommer att lyckas.

De har ett hälsofokus

Många har börjat förstå vikten av att bry sig om sin personals fysiska och psykiska hälsa, men det finns fortfarande mycket att bli bättre på. Till exempel kan möten tas under en promenad. Det är inte bara bra för hälsan, utan också för humöret och bidrar till en trevlig stämning på kontoret, och det är grundläggande för allt – folk ska vilja vara där.

Dela det här inlägget