Så återhämtar du dig på arbetstid

21/01/2020 9:47am

Att pausa på arbetstid är inte en självklarhet, och för många kanske det inte heller finns möjlighet till det. Lina Ejlertsson, forskare vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet, menar att återhämtning mitt på dagen är viktigt för att minska stress.

I en studie som Lina Ejlertsson, tillsammans med en projektgrupp, jobbar med följer de ett flertal vårdpersonalgrupper för att implementera nya rutiner där återhämtning står i fokus. Det kan vara exempelvis att morgonmötena byts ut till andnings- eller teambuildingövningar. Målet är att jämföra med andra vårdpersonalgrupper som inte är med i studien, för att se hur det påverkar stress. Även om studien ännu inte är klar, så har några av arbetsplatserna visat på en större del återhämtningsmoment än tidigare.

– Vi vet att återhämtning är det absolut viktigaste för att må bra. De flesta kopplar dock detta till arbetsdagens slut, när man kommer innanför dörren hemma eller när man har semester på sommaren. Men det är minst lika viktigt att kunna hämta energi under själva arbetsdagen, så att man slipper komma hem helt slutkörd, säger Lisa Ejlertsson.

I ett tidigare projekt visade resultatet just hur viktig återhämtning är för välmåendet. Ur den plockades tre starka punkter fram som viktigast: variation i arbetet, gemenskap och kontroll över arbetssituationen. Gemenskap kan till exempelvis handla om lunchpromenader, skratta och småprata ihop om annat än jobb.

Nu hoppas Lina att den pågående studien ska resultera i ytterligare positiva resultat och att fler arbetsplatser lägger in mer återhämtningsmoment.

– Det jag hoppas är att kunna ändra tankesätt litegrann när det gäller energi och återhämtning. Om vi ser vår energi som en bägare är det givetvis så att den ibland kommer att tömmas helt ibland, men om vi försöker fylla på den under dagen kan vi då och då även komma hem med lite plus i kassan.

Återhämtningstips

Variation i arbetet.
Varva arbetsuppgifter, tempo och miljö under dagen. Försök få tid att slutföra en uppgift innan du måste börja på nästa och byt kroppsställning ofta.

Ta mikropauser.
Ta ett djupt andetag mellan de olika momenten, rulla tillbaka axlarna, sträck på dig, titta ut genom fönstret och se vinden blåsa i träden.

Jobba på gemenskapen.
Ta gemensamma lunchpromenader med kollegorna, när vi kommer ut förändras ofta samtalet och blir friare än inne i t ex lunchmatsalen. Undersök om det går att införa gemensamma morgon- eller fikamöten.

Dela det här inlägget