Hur ser young professionals på sina arbetsgivare?

15/12/2020 2:32pm

Vad söker unga talanger efter hos en arbetsgivare? Och har deras syn på sitt framtida yrkesliv förändrats på grund av pandemin? Här presenterar Universums Hanna Öst, Employer Branding Advisor, och Claes Peyron, Managing Director, resultaten från bolagets senaste karriärundersökning.

Mellan april och augusti i år genomförde Universum en undersökning i form av en onlineenkät som besvarades av 19 400 young professionals. En av frågorna de ställde var vilka spontana associationer som talangerna fick när de tänkte på sin arbetsgivare, samt när de tänkte på det företag som de allra helst skulle vilja jobba för.
– Tidigare har det varit en klar skillnad mellan svaren, där den nuvarande arbetsgivaren associeras med ordet “trygghet”, och den ideala med orden “innovation” och “spännande”. Men i år har trygghetsperpektivet även krupit in som något young professionals vill se hos de företag de är nyfikna på, säger Hanna Öst.

– Om vi ska spekulera i vad det beror på kanske man kan kalla det “en covideffekt” eller ett tecken på den lågkonjunktur som vi är på väg in i, tillägger Claes Peyron.

Vill inte sitta stilla i båten

Universum tog även tempen på intresset av att byta arbetsgivare bland deltagarna, något som man sett öka i tidigare års resultat. I år skulle man kunna tänka sig att många hellre skulle vilja sitta stilla i båten – men så var inte fallet. Under 2019 svarade 32 procent att de ville byta arbetsgivare inom ett år, i år låg den siffran på 34 procent.
– En orsak till detta kan vara vad jag kallar “inlåsningseffekten”, alltså att man i dessa tider känner sig lite inlåst hos sin arbetsgivare och därför gärna vill byta längre fram, förklarar Hanna.

Det framgick också bland de svar som kom in att de talanger som har förtroende för sin arbetsgivares vision och för sina chefer också är mindre benägna att vilja byta jobb.
– Det är något som såklart kan tyckas självklart, men det som det sätter fokus på är vikten av att ha en tydlig vision och ett tydligt ledarskap. Som arbetsgivare kanske man måste tänka till lite kring frågor som – är vi tydliga vart vi är på väg? Är vår vision engagerande nog? Är vårt ledarskap tydligt och välformulerat?, säger Claes.

”Som arbetsgivare måste man ta reda på vad man ska göra för att medarbetarna ska vilja stanna.”

Det här vill it-talangerna ha

Ledarskapet, och mer specifikt att ha ledare som stöttar ens utveckling, kom även i topp när Universum frågade talangerna vilka attribut som är viktigast för dem när de väljer arbetsgivare. Dessa var tätt följt av hög framtida inkomst och trygg anställning. De tittade även på olika målgrupper i undersökningen, bland annat på it-talangerna, som är väldigt eftertraktade och därför svåra att attrahera.
– It-talangernas topp-tio-lista skiljer sig något från den allmänna listan, de sätter exempelvis en arbetsgivare som uppmuntrar balans mellan jobb och privatliv på plats nummer ett. Vi ser även att flexibla arbetsvillkor kommer mycket högre upp på deras lista, säger Hanna.

Hon berättar att det var intressant att se vad som var viktigt för talangerna förra året, jämfört med i år. Bland annat såg man en ökning på punkten “möjlighet till en chefstjänst”.
– Det tror jag dock inte har med pandemin att göra, utan det handlar snarare om att generation Z, som är födda 1997 och framåt, har kommit in på arbetsmarknaden. I våra studentundersökningar har vi sett att de är mycket mer intresserade av att bli chefer än generationen innan, säger hon och tillägger:
– De punkter som man däremot kan se har ökat på grund av covid-19, är bland annat “teaminriktat arbete” och “respekt för medarbetare”, som blir viktigt när så många jobbar på distans.

”Det kommer utan tvekan att bli en fortsatt tuff konkurrens om talangerna.”

Nu och då

Eftersom Universum har gjort den här typen av undersökningar under så många år kan de även titta på trender ur ett längre perspektiv. Tittar man på de senaste tio åren kan man till exempel se att hur viktigt en trygg anställning är för talangerna har ökat med 19,2 procent. Även när det gäller flexibla arbetsvillkor, inspirerande ledarskap, vänlig arbetsmiljö och stöd för jämställdhet mellan könen, kan man se att young professionals tycker att det är betydligt viktigare i dag än 2010.
– Kikar vi istället på vad som har minskat, alltså vad talangerna tycker är mindre viktigt nu, kan vi bland annat se att “en kreativ och dynamisk arbetsplats” har fallit med 20,9 procent. Säkerligen eftersom de flesta arbetsgivare kommit ikapp på den punkten och det därför inte är lika viktigt att ställa krav på det längre.

Fortsatt tuff konkurrens

Det som alla företag bör ta med sig från undersökningen i sitt fortsatta employer branding-arbete är att över en tredjedel vill byta jobb inom ett år, menar Claes.
– Som arbetsgivare måste man ta reda på vad man ska göra för att medarbetarna ska vilja stanna och hur de ska bli lite nyförälskade i företaget igen. Sett ur det andra perspektivet finns det ju oerhörda möjligheter att rekrytera de talanger man behöver just nu. Så om ni ska växa, se till att attrahera. Om ni inte ska växa, se till att behålla de ni har. Det kommer utan tvekan att bli en fortsatt tuff konkurrens om talangerna.

Artikeln Hur ser young professionals på sina arbetsgivare? är skriven av Sara Schedin

Dela det här inlägget