Vad gör ett företag framgångsrikt?

09/03/2020 1:26pm

Finns det någon formel som förklarar vad som gör ett företag framgångsrikt? Vi listar faktorer som tycks vara nyckeln till succé.

Tusentals småföretag startar varje år men bara en procentandel lyckas. Vad beror det på? Finns det någon formel som förklarar vad som gör ett företag framgångsrikt? Kanske inte, men faktum är att framgångsrika företag tenderar att fokusera på samma saker, såsom företagskultur och en väl genomtänkt strategi.

Här listar vi några av de faktorer som tycks vara nyckeln till succé:

Kundservice

Att ta hand om sina kunder kan låta som en självklarhet som alla företag strävar efter. Men som framgångsrikt företag bör man även integrera kundservice i sin företagskultur genom utbildning och design (samt frekvent omdesign) av affärsprocesser som kan säkerställa kvalitén på sin service på en annan nivå.

Försäljning

Om det finns en sak som snabbt kommer att bevisa en produkt eller en tjänsts livskraft så är det försäljning. Försäljning handlar inte om att manipulera eller att vilseleda, utan om att tro på sin idé och sin verksamhet och dessutom kunna kommunicera det. Som framgångsrik entreprenör har man inte bara sin produkt eller tjänst att sälja, utan man behöver även kunna sälja sin vision och övertyga sina anställda, partners och investerare om den visionen för att de ska kunna dela den och arbeta mot den.

Företagskultur och attityd

Som ägare måste man själv ha en positiv attityd och dessutom ta 100 procent av ansvaret för företagets resultat. Att acceptera ansvaret innebär att man agerar på ett sätt som är nödvändigt för att uppnå det resultat man önskar. När något går fel skyller man inte ifrån sig på andra utan tar själv ansvar, analyserar var saker gick fel och gör förändringar när det krävs. Man vågar också lita på sina anställda och deras kompetens och tvekar inte på att ge sin personal cred när det går bra. Kulturen på ett lyckat företag handlar också om att locka och samla kompetenta människor som kan föra företaget framåt och driva beteenden som gör företaget framgångsrikt.

Affärsstrategi

En affärsstrategi behöver inte vara komplex för att nå framgång. Däremot krävs att den är väl genomtänkt och väl genomförd. En affärsplan ska inte bara innehålla mål och drömmar, utan en strategi ska definiera och driva hela organisationens aktiviteter och beteenden. Utan den blir verksamheten som ett fartyg utan roder; det kan helt enkelt inte styras. En dålig strategi som är väl genomförd är alltid bättre än en bra strategi som ligger på hyllan och samlar damm.

Disciplin

Disciplin är vad som håller oss igång även under tuffa perioder. Det handlar om att ständigt tro på visionen och syftet, att alltid hålla fokus och att utföra strategierna, oavsett vad. För många företag saknas den disciplinen. Alla vill ha önskat resultat men tyvärr orkar de inte lägga rätt energi, ansträngning och planering som krävs för att få det att hända. Det räcker inte att identifiera mål och drömmar och sedan tro på att någonting sker av sig själv, utan det krävs att man håller disciplinen och alltid följer planen – i både framgångar och motgångar.

Våga ta risker

Framgångsrika företag är inte rädda för att ta risker. Att hålla ett företag vid liv handlar om att se möjligheter och att våga. Det handlar också om att se förändringar och utmaningar som presenteras av marknaden och sedan reagera snabbt och anpassa sig. Man måste våga ta risken att förändras, men samtidigt ha tydliga resultat i åtanke.

Det finns inget magiskt och enkelt sätt att bli framgångsrik på. Det räcker inte med att ha en bra idé – utan det krävs också hårt arbete, ett starkt psyke, en bra strategi och ett team av grymma människor.

Artikeln Vad gör ett företag framgångsrikt? är skriven av Kajsa Wimmer

Dela det här inlägget