”Vi kan se en Greta-effekt”

03/12/2019 4:01pm

För unga och seniora yrkesverksamma är arbetsmarknaden väldig god just nu, och har varit det i flera år. Vi pratar om kandidaternas marknad på så sätt att talangerna kan ställa höga krav på sina arbetsgivare. I jakten på rätt kompetens gäller det som arbetsgivare att inte bara erbjuda spännande arbetsuppgifter, utan även lova ett högre syfte.

Kompetensbristen är påtaglig vilket innebär en dynamisk arbetsmarknad där talangerna ställer väldigt höga krav på sina arbetsgivare. Mängden felrekryteringar är fler än någonsin, helt enkelt för att vakanserna är fler och acceptansen därmed måste bli lägre hos de som rekryterar.

Det har varit kandidaternas arbetsmarknad ganska länge nu och 31 % av alla unga yrkesverksamma vill byta arbetsgivare inom ett år visar våra undersökningar. Gräset upplevs grönare på andra sidan staketet och träffsäkra rekryteringar blir därmed allt viktigare på en starkt konkurrensutsatt arbetsmarknad där talangerna inser sitt stigande värde. Särskilt tufft är det för offentlig sektor att attrahera de bästa medarbetarna. Branschen kommer att stå inför en allvarlig kris om man inte lyckas vända bilden av sig som arbetsgivare. Där finns dock alla möjligheter eftersom högre syfte, mångfaldsarbete och samhällsengagemang är sådant som är viktigt hos unga och seniora yrkesverksamma.

När vi ser arbetsplatsen som vår ’second family’ är det förstås viktigt att arbetsgivaren erbjuder trygghet – långt bortom terrorhot, Donald Trump och allt som händer i omvärlden.

Bland de långsiktiga karriärmålen har trygghetsbehovet ökat i betydelse. Detta i en tid då konjunkturen sedan finanskrisen har varit bra, vilket gör utvecklingen lite oväntad. Troligtvis beror det på att omvärlden uppleves som alltmer komplex och lite skrämmande. Det gör att man efterfrågar en arbetsplats där du som individ kan vara trygg. Det handlar inte så mycket om anställningen i sig, utan om att du får vara dig själv fullt ut. När vi ser arbetsplatsen som vår ”second family” är det förstås viktigt att arbetsgivaren erbjuder
trygghet – långt bortom terrorhot, Donald Trump och allt som händer i omvärlden. Apropå USA så ökar även behovet av trygghet när vi mäter vad young professionals tycker där, men det ökar mycket mindre än i Sverige. Det kan bero på att vi har kommit ganska långt i vilka krav vi ställer på en arbetsgivare.

Sedan förra årets mätning ökar jämställdhet som en viktig fråga för dagens unga och seniora yrkesverksamma. Jämställdhetsfrågan har legat långt ner och varit oviktig tidigare, men har poppat upp på senaste tiden. Kanske är det så att jämställdheten har tagits för given, men fått nytt ljus genom metoo-rörelsen.

Vi kan även se en, vad vi kallar, ”Greta-effekt”, som handlar om att CSR-arbete ökar i attraktivitet liksom att arbetsgivare erbjuder ett högre syfte. Med det menas vikten av en hög etisk standard och fokus på hållbarhet. Det har blivit en konkurrensfaktor och det förväntas att arbetsgivare är hängivna en god sak och att du som medarbetare kan känna att du är en positiv del av en större kontext. De arbetsgivare som inte kan visa att de är en del av en positiv samhällsutveckling kommer att få det tufft i framtiden.

Artikeln ”Vi kan se en Greta-effekt” är skriven av Claes Peyron, Managing Director Universum Sverige

Dela det här inlägget