Högskoleingenjör

Trafikverket

”Alla sitter vid samma bord, oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund”

2023-09-26

Lund 230912
Samaneh Ericson på Trafikverket.
Foto: André de Loistecd

Samaneh Ericson är biträdande projektledare på övergripande nivå för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Det nya EU-gemensamma signalsystemet, ERTMS, säkrar framtidens järnväg.

Samaneh Ericson började som projektledare på Trafikverket våren 2020. I dag är hon övergripande projektledare för införandet av det nya signalsystemet för järnväg, ERTMS.

 

– Projektets geografiska utsträckning är från brofästet vid Öresundsbron, genom Svågertorp, Kontinentalbanan, Malmö och Lund till Kävlinge. Projektet har pågått i fyra år och vi är klara 2036, säger hon.

Hur har du utvecklats sedan du började på Trafikverket?

– Jag kom in som projektledare och fick en mentor som vägledde mig in i järnvägsbranschen. Min första utbildning inom järnvägsteknik blev en ögonöppnare, det var så spännande! Jag tänkte varför har jag inte gjort detta tidigare. Jag har insett hur komplex järnvägsanläggningen är och att signalfel inte är så enkelt som att ”byta en lampa”. Alla försenade minuter är för att säkerställa en säker anläggning innan trafiken släpps på.

Samaneh Ericson

Titel: Projektledare.

Utbildning (skola och examensår): Projektledare, inriktning tekniska säkerhetssystem. YH-utbildning i Lund, examen 2015.

Fritidsintressen: ”Jag och min familj är ofta ute i naturen med hunden, cyklar mountainbike i skogen, fiskar och vandrar. Även styrketräning står högt på agendan för min del.”

Berätta mer om ditt nuvarande uppdrag!

– Min uppgift är att leda projektet mot mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet – från start till projektavslut. Det handlar om att säkerställa projektets framdrift och leveranser samt att ta hänsyn till mottagarens och andra intressenters behov och prioriteringar.

Hur ser du på arbetskulturen?

– Vi har en bra mix av ålder och kompetens och alla delar generöst med sig av sin kunskap. Kulturen präglas av ömsesidig respekt, god dialog och förståelse för varandras åsikter. Vi hjälps alltid åt. Vi har många nya medarbetare i och med att det är ett nytt signalsystem vi jobbar med, och därför är utbildning och informationsspridning en viktig del av vår vardag.

 

 

 

”Vi är starkare när vi jobbar tillsammans.”


Hur upplever du jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen?

– Trafikverket är Sveriges största beställarorganisation och en myndighet med rutiner kring jämställdhet och mångfald, och vi arbetar aktivt med frågorna. Det märks. Det räcker att gå ut till matsalen och se sig omkring. Alla sitter vid samma bord, oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. På en av mina tidigare arbetsplatser var jag ensam tjej med 60 manliga kollegor, men på Trafikverket är det inte så.

Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna?

– Inom Trafikverket arbetar vi aktivt med den personliga utvecklingen. Om du är ambitiös och vill utvecklas inom din roll eller byta riktning så möjliggörs det i samråd med din närmaste chef. Trafikverket ansvarar för vägtrafik, järnväg, luftfart och sjöfart så det finns många möjligheter att byta riktning utan att byta arbetsgivare.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer