COTF

Trafikverket

”Att bygga förtroende är extra viktigt i ledarskapet”

2022-11-07

Lästid ca 2 min

Hanna Söderberg Trafikverket HK

Foto: Patrik Lindström

Hanna Söderberg har haft fem olika yrkesroller på tio år. Det har gett henne erfarenheter som hon har delat med sig av genom åren på Trafikverket.

Hanna Söderberg leder en sektion på Trafikverket som jobbar med systemförvaltning och utveckling av it-system.

– Trafikverket är en spännande organisation som spänner över många områden. Vårt verksamhetsområde ser till att myndighetens tiotusentals mil av järnväg, väg och färjelinjer utvecklas och hålls igång via digitala system.

Hanna Söderberg

Titel: Sektionschef.

Utbildning: Data- och systemvetenskap, Uppsala universitet, examen 2004.

Favoritsträcka: ”Jag och familjen bilade i Europa i somras och Autostrada dei Fiori i Italien bjöd på häftiga vyer och spännande ingenjörskonst med höga broar och vackra tunnlar.”

Berätta om något på Trafikverket som inte är allmänt känt: ”Vi har den största och mest mångfacetterade it-verksamheten som finns i Sverige.”

Berätta om din resa på Trafikverket!

– Jag började för tio år sedan och har sedan dess haft fem olika roller. Ett tag ledde jag flera team som ansvarade för leveransen av trafikinformation som ropas ut i högtalarna och syns på skyltarna på tågstationerna. Idag är jag chef för en sektion som jobbar med systemutveckling av it-system som är kopplade till järnvägsdata. Det är jätteviktiga system som är grunden till allt som behövs för att kunna köra tågen.

Hur ser myndighetens ledarskapsfilosofi ut?

– Den är tydlig, lätt att ta till sig och består av tre delar; bygger förtroende, driver utveckling och levererar resultat. Den första, att bygga förtroende, är en extra viktig komponent. Utan förtroende från ledarna blir det svårt att driva utveckling och leverera resultat.

Beskriv din ledarstil!

– För mig är det viktigt att vara närvarande, inkluderande och tillgänglig, och att skapa förutsättningar för mina medarbetare att leverera på bästa nivå. Jag försöker att ha en dialog om den enskildes karriärväg och ge stöd i form av utvecklingsprogram och kurser. Jag vill också uppmuntra mina medarbetare till att våga tänka nytt i arbetssätt och teknik.

Hur stöttas du som ledare i din utveckling?

– Jag har en handledare i min ledarroll och även en coach i det ledarskapsprogram, morgondagens ledare, som jag går. Det är en förmån att vara chef på Trafikverket för det finns många som stöttar runtomkring, man känner sig inte ensam.

”Vi uppmuntrar till att tänka nytt.”

Hur ser Trafikverkets kreativa miljö ut?

– Vi uppmuntrar till innovation och att tänka nytt. Ett tydligt exempel är Hack for IKT som innebär att du under ett dygn kan skapa vad du vill tillsammans med andra. Sedan har vi innovationsplattformen Trafiklabb i en stor lokal i Linköping där man kan utforska nya områden och labba med delar som AI, machine learning och big data. Vi bygger även upp självständiga team med eget ansvar. Det skapar engagemang och stimulerar till kreativitet när teamen själva är ansvariga för vad som ska göras och hur det ska utformas.

Hur ser utmaningarna ut?

– Vi på Trafikverket gör skillnad i människors vardag och kortar avstånden mellan människor och företag, och vi behöver bli fler. Vi har exempelvis teknikskiften på gång där vi behöver ha in ny kompetens. Med 150 olika yrkesroller har du stora möjligheter att växa och utvecklas här.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer