Karriär

Trafikverket

”Att jobba i team för att nå gemensamma mål är verkligen superkul”

2020-01-30

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Anders Ramqvist står utomhus med höstträd i bakgrunden och solen i ryggen.

Medarbetarna på Trafikverket bidrar till att utveckla ett hållbart Sverige. Hela 150 olika yrken gör att karriärmöjligheterna är stora.

Civilingenjören Anders Ramqvist började som projektingenjör på Trafikverket i oktober 2017. Knappt två år senare fick han rollen som projektledare för drift och underhåll av Citybanan, en cirka sex kilometer lång järnvägstunnel under Stockholms innerstad.
– Jag jobbade nära projektledaren inom drift- och underhållsprojektet och fick sätta mig in i de utmaningar som vi ställdes inför. Så jag växte in i uppgifterna och när projektledaren gick vidare till en senior roll fick jag förtroendet att ta över hans roll, säger Anders och fortsätter:
– Jag kom in när anläggningen driftsattes. Det är en väldigt ny och teknikintensiv anläggning och för mig som är tekniskt intresserad passar det riktigt bra.

Anders Ramqvist

Titel: Tf. projektledare för drift och underhåll av järnväg.
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik, master i energiteknik, KTH, examen 2017.
Smultronställe: ”Fryksås ligger högt uppe på ett berg och har en väldigt fin utsikt över Orsasjön. Det är en plats jag tycker mycket om.”

Berätta om uppdraget!

– Vi jobbar projektbaserat där vi följer upp ekonomin, leveranser och ser till att entreprenörerna lever upp till de krav som vi satt upp enligt kontraktet. Det innebär mycket samverkan och jag är ofta ute på platsbesök. Att jobba i team för att nå gemensamma mål är verkligen superkul, och det skapar en stark gemenskap. Det är teamarbetet jag brinner mest för.

Hur ser karriärvägarna ut?

– De ser lite olika ut beroende på verksamhetsområde. På drift- och underhållssidan arbetar man oftast i mindre grupper vilket innebär att man ges möjlighet till ett stort ansvar. Det händer alltid saker runtomkring i verksamheten vilket gör att man känner sig som spindeln i nätet.

”Vi finns till för allmänheten.”

Vad utmärker Trafikverket som arbetsplats?

– Vill du vara med och göra skillnad så är Trafikverket en bra plats. Vi har ett stort fokus på innovation och utveckling, och vi drivs alltid för att bli mer effektiva i våra arbetssätt där alla uppmuntras att delta. Ett exempel är ett EU-gemensamt signalsystem, ERTMS, som bygger på trådlös kommunikation mellan tåg och anläggningen. Vi har många som kommit direkt från skolan för att jobba med utvecklingen av systemet. Det finns en bred kompetens och erfarenhet inom Trafikverket som skapar trygghet för juniorer och tid för dem att växa in i sina roller med stöd av kollegorna.

Vad är det som gör att du väljer att fortsätta jobba på Trafikverket?

– Att få förtroendet att växa och utvecklas är viktigt för mig. Det är en statlig anställning som ger trygghet, vi finns till för allmänheten, utan vinstdrivande aspekter – vilket gör mig stolt, säger han och fortsätter:
– Att Trafikverket har stor påverkan på människors dagliga liv var avgörande för mig i valet av arbetsgivare. Sen är det också otroligt kul att jobba tillsammans mot gemensamma mål, så jag trivs jättebra. Järnvägen bidrar även till en hållbar transportsektor dels av miljömässiga skäl men även för att underlätta för samhällets mobilitet.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer