COTF

Trafikverket

”Det finns ett stort stöd och jag har frihet inom mina ramar”

2022-11-21

Lästid ca 2 min

Foto: Christian Ekstrand

En myndighet som gör viktiga framtidssatsningar och en välkomnande miljö – det är delar som gör att Tatjana Forsman trivs på Trafikverket.

Tatjana Forsman, civilingenjör inom kommunikation och transportsystem, började på Trafikverket i februari 2020. I dag leder hon en grupp specialister som jobbar med digital projekthantering inom program Ostlänken – den första delen av nya stambanor i Sverige.

– Det är en härlig stämning på Trafikverket, och att vara en del av arbetet med nya stambanor känns som ett fint uppdrag, säger Tatjana.

Tatjana Forsman.

Titel: Programsamordnare.

Utbildning: Civilingenjör inom kommunikation och transportsystem, Linköpings universitet, examen 2004.

Fritidsintresse: ”Mitt stora intresse är träning, främst styrketräning och crossfit. Att lyfta tungt får mig att andas ut efter en fartfylld dag på jobbet.”

Berätta om din roll på Trafikverket!

– Jag arbetsleder tekniska specialister och driver strategiska frågor som är viktiga för gruppen. Vi är tre specialistområden som ska jobba tillsammans och jag ansvarar för den digitala projekthanteringen inom program Ostlänken.

Vad är det som gör att du vill fortsätta jobba på myndigheten?

– Det som är härligt med Trafikverket och Ostlänken är att man är mitt i händelsernas centrum, jag är med och bidrar till att människor kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi driver viktiga frågor som skapar förutsättningar för att det digitala ska kunna hanteras i skeden längre fram. Här är det högt tempo och mycket diskussioner, och det trivs jag med!

Hur är arbetsmiljön på Trafikverket?

– Den är öppen och välkomnande. På stora sammankomster är det många som tar ordet och det är bra för arbetsmiljön, det stärker alla individer att man blir lyssnad på och tas på allvar. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där frågor kopplade till bland annat arbetsmiljö tas upp och diskuteras.

”Man blir lyssnad på och tas på allvar.”

Hur upplever du balansen mellan arbetsliv och privatliv?

– Det fungerar bra. Frågan är viktig inom myndigheten. I min grupp arbetar jag aktivt med bemanningsplanering för att se till att alla har en bra arbetssituation. Visst finns det perioder med högre tryck men då är återhämtningen efteråt viktig att verka för. Vi har också möjlighet att teckna distansavtal upp till 40 procent av arbetstiden. Det bidrar till en bra balans mellan arbete och det privata.

Hur upplever du att det är en välfungerande och produktiv myndighet?

– På Trafikverket har vi många medarbetare med stor kompetens, som exempelvis specialister inom järnvägsteknik, gestaltning, miljö och ingenjörer som driver projekt utifrån kostnad, tid och innehåll. Det finns en affärsmässighet och energi som är väldigt inspirerande. Jag har frihet inom mina ramar och har ett gott stöd i organisationen och från min chef. Det ger mig energi och engagemang i mitt dagliga arbete.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer