Data IT

Trafikverket

”Det känns bra att vara med och bygga något som består”

2020-09-07

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Daniel Silfver

Axel Werner upptäckte att han trivdes med att ta mycket ansvar på Trafikverket. Nu ser han till att den framtida järnvägen går smidigt, grönt och tryggt genom Linköping.

Direkt efter examen fick Axel Werner en praktikplats på Trafikverket och sysslade då med ekonomiska analyser. Han fick strax därefter en tjänst som projektingenjör och blev involverad i Trafikverkets projektverksamhet. Något år senare blev han projektledare på den avdelning som har hand om projekt som är mindre än fyra miljarder kronor, och 2018 bytte han till större projekt. Han har varit huvudprojektledare för Ostlänken som går genom Norrköpings kommun och är idag projektledare för den del som går genom Linköpings tätort.

– Mitt jobb handlar om att leda projekt så att det faktiskt blir genomfört. I det ingår bland annat att leda den interna organisationen, den egna projektledningen med delprojektledare, projektingenjörer och specialister. Man måste föra en dialog med många olika parter, internt på Trafikverket, Försvarsmakten, Saab och andra som blir berörda, och Linköpings kommun eftersom vi vänder upp och ner på hela stan. Så min roll innebär mycket ledarskap och dialog åt olika håll, säger Axel.

 

Namn: Axel Werner.

Titel: Projektledare.

Utbildning (skola och examensår): Civilekonom med finansiell inriktning. Handelshögskolan i Jönköping, examen 2012.

Favoritinnovation: ”Gensaxen CRISPR som kan hjälpa mänskligheten på många sätt.”

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det känns bra att vara med och bygga något som består, skapa något som är kvar i framtiden och som tjänar människor under väldigt lång tid. Järnvägen är ofta kvar i många hundra år och då är det kul att ha varit med och genomfört den. Målsättningen är att projektet ska vara färdigbyggt till 2035 så det är en bit fram. Det är inte nödvändigtvis så att jag är kvar i projektet till dess; på Trafikverket är man ganska rörlig inom organisationen, vilket jag gillar.

”Du kan byta jobb ganska fritt.”

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?

– Du kan byta jobb ganska fritt och ha väldigt många olika tjänster eftersom det är en så stor organisation. Man får ta väldigt stort ansvar redan som ung och det uppskattar jag. Som när jag hade jobbat på Trafikverket i tre år och fortfarande bara var 28 år – då hade jag ansvar för en betydande projektportfölj som skulle genomföras. Trafikverket är väldigt speciellt på det sättet.

På vilket sätt får du utlopp för egna idéer?

– Du behöver vara ganska innovativ för att kunna genomföra ett projekt. Alla projekt är unika och har sina egna förutsättningar. För varje nytt projekt måste du växa in i rollen för att kunna hantera de specifika utmaningar som finns.

Vilken är din favoritvägsträcka?

– E4 strax norr om Jönköping är byggd i etage och har utsikt över Vättern. Den hade varit helt omöjlig att bygga med dagens miljö- och säkerhetskrav, men den är väldigt fin.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer