COTF

Trafikverket

”Det känns kul att kunna bidra till framtidens utveckling”

2020-09-09

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Det nya signalsystemet för Sveriges och Europas järnväg lockar nya medarbetare till Trafikverket. Åsa Zade är en av dem som kortar avstånden mellan människor.

Civilingenjören Åsa Zade arbetar som funktionsledare inom ERTMS – ett av Trafikverkets största projekt som handlar om ett helt nytt signalsystem för Sveriges järnväg anpassat för hela Europa. Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation.

– Det känns kul att kunna bidra till framtidens utveckling, säger Åsa.

Namn: Åsa Zade.

Titel: Funktionsledare inom ERTMS.

Utbildning (skola och examensår): Civilingenjör med inriktning elektroteknik, Uppsala universitet, examen 2017.

Favoritinnovation: “Signalsystemet för järnvägen är väldigt smart och gör tågresan säker. Utan det hade vi inte kunnat ha mer än ett tåg på banan samtidigt och endast kört i mycket låga hastigheter.”

Vad lockade dig till Trafikverket?

– Det är en stor myndighet och jag visste att de höll på med allt inom transport, och järnvägen som är ett stort framtidsområde lockade mig. Järnvägen är framtid, och tekniken kopplad till den intresserar mig.

Berätta om ditt jobb!

– Jag är funktionsledare för KMC online som är järnvägens kommande digitala nyckelhanteringssystem. Varje tåg behöver ladda in nycklar för varje område de ska köra i, och i dag sker det manuellt. Vi utvecklar ett nytt system som gör att nycklarna skickas online över nätet i stället för via CD-skiva eller liknande, och vi samarbetar med många olika verksamhetsområden inom Trafikverket. Att arbeta med utveckling av nya system innebär att allt inte är skrivet i sten exakt hur vi ska jobba, vi får tänka mycket själva och det tycker jag är kul och givande.

 

”Järnvägen är framtid.”

Hur ser karriärmöjligheterna ut?

– Jag gjorde mitt exjobb på Trafikverket 2017 och jobbade därefter med teknisk trafiksäkerhet. När de behövde en funktionsledare till det digitala projektet såg de mig som en lämplig kandidat. Mina chefer tyckte att jag behövde en ny utmaning, så de lyfte upp mig på karriärstegen. I det här projektet behöver jag samarbeta med andra verksamhetsområden och det gör att jag breddar mitt kontaktnätverk. Det är spännande och varierande att jobba i utvecklingsprojekt. Jag gillar att man enkelt kan byta befattningar inom myndigheten utan att behöva byta arbetsgivare.

Vad skulle du vilja ge för råd till de som funderar på att söka sig till Trafikverket?

– Känn dig inte bunden till din egen inriktning, och ta själv kontakt med Trafikverket exempelvis genom att presentera en idé om exjobb. Är du ingenjör så är du ingenjör och du kommer att lära dig yrkesinriktningen när du kommer hit. Mina kollegor och jag har helt olika inriktningar men vi jobbar ändå med samma sak. Trafikverket har alla typer av jobb och det handlar mycket mer om utveckling och teknik än vad många kanske tror. Och möjligheterna att växa är väldigt goda, det finns utrymmen för både intern utbildning och egen utveckling.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer