COTF

Trafikverket

”Det var självklart för oss på Trafikverket att ställa upp”

2021-06-16

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Trafikverket uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i olika forskningsprojekt. Sayidali Ahmed är en av dem som är med och påverkar kommande utveckling och innovationer.

Sayidali Ahmed började på Trafikverket som projektingenjör 2015. Nu är han specialist inom digital informationshantering och är dessutom delaktig i ett flertal projekt och processer både nationellt och på skandinavisk nivå.

– Det händer något nytt varje dag. Det som är mest fascinerande är att jag får sitta i förarsätet och se de utvecklingar som sker inom infrastrukturen, säger han.

Sayidali Ahmed

Titel: Strategisk samordnare av digitalisering.

Utbildning: Högskoleingenjör i byggnadsteknik, Mälardalens högskola, examen 2018.

Smultronställe: ”Jag gillar platser där det är grönska, skog, sol och vatten.

Berätta om ditt jobb!

– Mitt jobb handlar om forsknings-, innovations- och förbättringsarbeten i våra verksamheter. Jag sitter i styrelsen för en forskningsportfölj där jag representerar mitt verksamhetsområde Stora projekt. Vi utvärderar ansökningar i enlighet med fastställd forsknings- och innovationsprocess.

Jag lär mig många intressanta ämnen som jag vanligtvis inte jobbar med. Exempelvis har jag varit handläggare för ett projekt om hur man ska kunna använda AR-glasögon kopplat till bergmekanik.

Hur har den sociala biten påverkats när ni jobbar hemifrån?

– Det har varit annorlunda när man inte träffar varandra och man saknar de spontana samtalen vid kaffeautomaten. Annars har det gått jättebra. Vi har bland annat digital fika på fredagar – jag har lärt känna mina nya kollegor på det sättet.

”Jag får sitta i förarsätet och se utvecklingen”

Du har varit handledare för två praktikanter under coronapandemin, hur gick det?

– Det har varit svårare för studenter att få praktikplatser och det var självklart för oss på Trafikverket att ställa upp. Jag tog emot två entusiastiska elever och all kontakt skedde på distans. Min roll var i början mer som ett styrande ledarskap där jag hjälpte dem att komma in i myndigheten. Vi hade en halvtimmes avstämning varje dag. Sedan gick jag över till ett mer coachande och slutligen ett stödjande och delegerande ledarskap med möten två gånger i veckan.

Vad har du för karriärmål?

– Trafikverket är spännande och det finns mycket att välja mellan. Nu har jag en samordnande roll på myndigheten och siktar mot att bli strateg. Strateger har en lång erfarenhet där de kommer med vägval för att nå målen med verksamheten. Däremot vet jag ännu inte vilken inriktning jag vill gå mot. Man kan exempelvis arbeta som digital, mål- eller teknikstrateg.

Varför valde du Trafikverket och vad är det som gör att du vill fortsätta?

– Jag läste att Trafikverket hade många spännande projekt och blev nyfiken. Jag hade en engagerad handledare under min första tid som hjälpte mig att växa. Dessutom finns det många fantastiska medarbetare och stödjande ledare här. Det gör att jag trivs så bra och vill fortsätta.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Fotograf: Patrik Lundin
Trafikverket
”Komplexiteten i Förbifart Stockholm är den största utmaningen”
Läs mer
Malmö 240613
Åsa Jonsson på Trefikverket.
Foto: André de Loisted
Trafikverket
”Vi har möjlighet att påverka och göra något bra för samhället”
Läs mer
Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer